Konsul RFN w DMK

Zapoznanie się z całokształtem działalności programowej DMK oraz możliwości współpracy były tematem roboczego spotkania z panem Gerdem Fensterseiferem, konsulem Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku (6.05.10). Spotkanie poprowadził dyrektor o. Roman Zioła. Uczestniczyli w nim koordynatorzy programowi i przebywająca na rocznym stażu w DMK wolontariuszka z Francji. Agnieszka Błaszczak i Jakub Garsta przybliżyli prowadzone działania związane z wolontariatem europejskim oraz wymianą polsko-niemiecką. O programach wschodnich mówił Arkadiusz Goliński.

Ważną częścią prezentacji było przedstawienie zagospodarowania nieruchomości na Wyspie Sobieszewskiej. Zgodnie z założeniami będzie prowadzona tam działalność statutowa przez Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego. Wiele pytań dotyczyło także innych aktywności Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Franciszkanów w Polsce i na świecie, ich posługę przybliżył o. Roman Zioła. Z ust konsula otrzymaliśmy zapewnienie o rozwijaniu dotychczasowej współpracy.