Kongres Polsko-Niemiecki we Wrocławiu

Zakończył się Kongres Polsko-Niemiecki „Młodzież-Kultura-Wymiana” zorganizowany przez niemiecki BKJ Remscheid przy współudziale Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka w dniach 12-14 lutego 2010 we Wrocławiu. Spotkanie polskich i niemieckich organizacji zajmujących się edukacją artystyczną i kulturalną dzieci i młodzieży, którego pomysłodawcą jest niemiecka organizacja Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ Federalne Stowarzyszenie Kulturalnego Kształcenia Dzieci i Młodzieży zrzesza 50 niemieckich organizacji fachowych oraz organizacji krajów związkowych zajmujących się kształceniem kulturalnym dzieci i młodzieży), odbyło się już po raz 11. W kongresie DMK reprezentował Jakub Garsta, koordynator polsko-niemieckiej wymiany młodzieży oraz wolontariuszka Anne Favre. Doroczny Kongres Polsko-Niemiecki jest spotkaniem kilkudziesięciu liderów organizacji artystycznych i kulturalnych, pedagogów, instruktorów i pracowników młodzieżowych. Motto tegorocznego spotkania brzmiało: „Nie na tyle mali by wyruszyć w wielki świat -międzynarodowe spotkania dzieci bazujące na edukacji kulturalnej- inspiracje”.

Uczestnicy przez 3 dni kongresu oprócz pracy nad wspólnymi, przyszłymi projektami wymian młodzieży mieli również okazję poznać metody pracy artystycznej z najmłodszymi. Efektem spotkania są nowe liczne kontakty międzynarodowe oraz wspólny projekt polsko-niemieckich warsztatów dziennikarskich, które odbędą się na wiosnę W Gdańsku i Ustce w ramach kilkuletniej współpracy partnerskiej Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku, Haus der Familie oraz JS-Schanze w Hamburgu.