Konferencja z Marszałkiem Senatu RP

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz był gościem konferencji młodych Białorusinów i Polaków, którzy przez ostatnie kilka dni przygotowywali się do zadawania trudnych pytań. Studenci i licealiści są uczestnikami programu „Poznajmy się”. Spotkanie poprowadzili ojciec Roman Zioła, dyrektor Domu oraz Sonia Useinova, koordynatorka programów międzynarodowych.
Zainprowizowana przez młodzież konferencja prasowa z Marszałkiem Senatu RP jest elementem programu polsko-białoruskiego. Marszałek chętnie i szczerze odpowiadał na wszystkie pytania, zachęcał do zadawania szczególnie tych trudnych… W trakcie dialogu jaki nawiązał się pomiędzy uczestnikami padały pytania o integrację europejską, demokrację i możliwość wsparcia demokratycznych przemian na Białorusi. Życiorys marszałka oraz jego działalność w podziemiu była doskonałym przykładem dla młodych ludzi, że warto być wiernym ideałom.Inicjatywa DMK otrzymała wsparcie finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej.