Kolejny krok na Wyspie

Podczas obrad wspólnych Komisji Budowlanej Prowincji Gdańskiej oraz Rady Programowej DMK w dniu 7 grudnia br. ich członkowie zarekomendowali Zarządowi Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Gdańsku do podpisania umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego przez Autorską Pracownię Projektową B2 pana Macieja Bocheńskiego. Swoje oferty przedłożyły cztery pracownie. W ocenie członków obydwu gremiów przedłożona oferta przez projektanta była najkorzystniejsza.

Poniżej wypowiedź o. Romana Zioły, dyrektora DMK, który podsumowuje dotychczasowe działania podjęte w związku z realizacją projektu „Wyspy św. Franciszka”.