Kłobuck i Brühl na projekcie „Zachować pamięć” w Gdańsku

(deutsche Sprachversion unten)

 

„Zachować pamięć”
Gdańsk, 8 marca – 13 marca 2020r.

„Zachować pamięć” – to seria projektów przybliżających młodzież z Polski i Niemiec do wspólnej przeszłości obu krajów, poprzez wspólne odwiedzanie miejsc pamięci upamiętniających i przypominających czasy narodowego socjalizmu.

Z tego powodu głównym punktem tego programu, podobnie jak poprzednie projekty z tej serii, była wizyta w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady KL Stutthof.
Po krótkim pokazie dokumentacji, który dał nam przybliżony wgląd w historię obozu, odbyła się dwugodzinna wycieczka po jego terenie. To w znacznym stopniu rozjaśniło tło, okoliczności i osobiste doświadczenia tego miejsca. Aby upamiętnić ponad 60 000 osób, które straciły życie w tym czasie, zakończyliśmy pobyt w sztutowskim Muzeum poprzez złożenie kwiatów na tablicy pamiątkowej w krematorium obozowym.
W drodze powrotnej autokarem do DMK, zatrzymaliśmy się w małym miasteczku Stegna, aby złagodzić emocjonalne przesilenie na bałtyckiej plaży.
Ale oprócz tej wizyty zaoferowaliśmy także bogaty i cenny program. Dwujęzyczny rajd po mieście (gra miejska) i interaktywna wycieczka po gdańskich muzeach (rajd muzealny) wprowadziły uczestników projektu w klimat historycznej starówki i gdańskich muzeów narodowych i pomogły we wzajemnym zapoznaniu się z koleżankami i kolegami z drugiego kraju.
Uczestnicy otrzymali też obszerną wiedzę na temat czasów narodowego socjalizmu w formie szczegółowej wycieczki po Muzeum II Wojny Światowej.
Wspólna gra w kręgle i ostatnia wspólna wyprawa do sąsiedniego miasteczka uzdrowiskowego Sopot dały młodym ludziom szansę na wzajemne zbliżenie się i głębszą integrację.

Oczywiście ważne jest, aby przybliżać naszym młodym ludzi trudne i mroczne rozdziały naszej historii, aby się nie powtórzyły. Jednak to osobiste kontakty i przyjaźnie, które nawiązują się podczas takiej wymiany młodzieży, kształtują naszą wspólną przyszłość. Aby to osiągnąć, po to i tym razem byliśmy i z pewnością po raz kolejny odnieśliśmy sukces.

Wsparciem w projekcie był nasz wolontariusz EKS Daniel Kolmsee.

Projekt odbył się dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Dziękujemy za wsparcie finansowe!


‚Wege zur Erinnerung‘
Gdańsk, 08.03.2020-13.03.2020

„Wege zur Erinnerung” – ist eine Reihe von uns durchgeführten Projekten zur Näherbringung der deutsch-polnischen Jugend mit der gemeinsamen Vergangenheit beider Länder, durch die Schaffung von Zugängen zu Gedenkstätten, welche an die Zeiten des Nationalsozialismus erinnern und mahnen sollen.

Aus diesem Grund war der Hauptprogrammpunkt bei diesem, wie bei den bisherigen unserer Projekte dieser Reihe auch, der Besuch des ehemaligen deutschen Nazi-Konzentrationslagers Stutthof.
An einer kurzen Dokumentationsvorführung, welche uns einen groben Einblick in die Geschichte des Lagers gab, folgte eine zweistündige Führung über das Gelände. Diese beleuchtete umfangreich die Hintergründe, Umstände und persönlichen Erlebnisse dieses Ortes. Um den über 60.000 Menschen, welche während dieser Zeit ihr Leben dort gelassen haben, einen Gedanken zu widmen, schlossen wir diese mit einer Blumen- und Kerzenniederlegung an dem Denkmal des Museums ab.
Bevor wir uns dann mit dem Bus auf dem Weg zurück zum Haus begaben, hielten wir noch in der kleinen Ortschaft Stegna, um dort am Ostseestrand einen entlastenden Ausgleich zur emotionalen Schwere zu verschaffen.
Doch auch über diesem Besuch hinaus boten wir ein reichhaltiges und wertvolles Programm an.
Eine bilinguale Stadtrallye und eine interaktive Museumstour machte die Jugendlichen sowohl mit der historischen Altstadt und den Danziger Nationalmuseen, als auch mit den Mitteilnehmern des anderen Landes bekannt.
Umfangreiches Hintergrundwissen über die Zeit des Nationalsozialismus erhielten sie in Form einer ausführlichen Führung durch das Museum des Zweiten Weltkriegs.
Und eine gemeinsame Partie Bowling sowie der abschließende Ausflug zum Nachbarkurort Sopot gaben den Jugendlichen die Möglichkeit sich noch auf anderen Ebenen näherzukommen.

Natürlich ist es wichtig, unsere Jugendlichen über die düsteren Kapitel unserer Geschichte zu belehren, damit sich diese nicht wiederholen. Doch sind es die persönlichen Kontakte und Freundschaften, die sich bei so einer Jugendbegegnung bilden, welche unsere gemeinsame Zukunft formen. Und diese zu schaffen, dabei waren wir dieses Mal, sicherlich, wieder einmal erfolgreich.

Das Projekt wurde gefördert vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW). Danke für die Förderung!

Unser Volontär Daniel Kolmsee war die Unterstützung im Projekt.

Foto: DMK