Jesienne STP

Dobiegła końca 12- dniowa wizyta studyjna w Gdańsku młodych ludzi z Mołdawii, Ukrainy i Rosji. Wizyta odbyła się w ramach dotacji Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „STP- wizyty studyjne w Polsce”. Program wizyty był dosć nasycony, składał się ze spotkań, dyskusji i warsztatów na rózne interesujące tematy. Nie mniej ważną częcią programu były zajęcia integracyjne z udziałem polskich studentów trójmiejskich uczelni wyższych, zwiedzanie miejsc pamięci, zapoznawanie się z kulturą regionalną. W wyniku tego, uczestnicy zdobyli nowe doświadczenia i znajomości.

Studenci mieli okazję osobiście porozmawiać z Bogdanem Oleszkiem, przewodniczącym Rady Miasta Gdańska, Maciejem Lisickim, wiceprezydentem miasta Gdańsk, którzy wskazywali w dyskusji na najważniejsze aspekty rozwoju miasta, funkcjonowanie jego instytucji. Mówili też o osiągnięciach i o stojących przed miastem wyzwaniach. Jesienna edycja STP odbyła się w czasie przeprowadzanych w Polsce wyborów samorządowych, uczetsnicy osobiście obserwować przebieg wyborów krok po kroku. Podczas spotkania, mieliśmy okazję złożyc życzenia burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego. Janusz Wróbel został wybrany na kolejną kadencję już w pierwszej turze.
Wykład i prezentacja Łukasza Grzędzickiego, dyrektora kancelarii sejmiku województwa pomorskiego, zapoznał uczestników z polskim systemem ustrojowym i strukturą administracyjną. Dzięki wykładu dr. Michała Sempołowicza, zapoznaliśmy się z najciekawszymi epizodami najnowszej historii Polski. Interesującym wydarzeniem był udział w swoistej lekcji historii i demokracji, jaką osobiście przeprowadził z gupą marszałek Senatu RP – Bogdan Borusewicz. Marszałek barwnie przedstawił polską drogę do wolności oraz rolę jaką w niej odegrała Solidarność, m.in. poruszone zostały tematy związane z bieżącą polityką Polski i Unii Europejskie. Nie mniej ciekawym okazało się spotkanie z Lechem Wałęsą, Ikoną „Solidarności”, byłym prezydentem RP i Laureatem pokojowego Nobla. Młodzież aktywnie uczestniczyli w dyskusjach zadając bardzo otwarte i trudne pytania.

Blok poświęcony wolności słowa pozwolił mlodzieży na zapoznanie się z funkcjonowaniem mediów w Polsce i ich rolą w demokracji. W programie m.in. odbyła się wizyta w Radiu Gdańsk i TVP S.A.

Wolny od spotkań czas poświęciliśmy na zwiedzanie zamku krzyżackiego w Malborku, muzeów w Trójmieście, na poznawanie kultury kaszubskiej w Szymbarku oraz muzyki klasycznej w Filharmonii Bałtyckiej.