Jerzy Borowczak w DMK

Białoruska i polska młodzież spotkała się z Jerzym Borowczakiem, inicjatorem historycznego strajku w gdańskiej stoczni w sierpniu 1980 r., a obecnie sprawującym mandat poselski i funkcję dyrektora Fundacji Centrum Solidarności. Spotkanie z liderem przemian wolnościowych odbyło się w Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana. Poprowadzili je Arkadiusz Goliński, wicedyrektor ds. programowych oraz Nedim Useinov, koordynator programu.
Podczas spotkania młodzi ludzie zarówno z Białorusi jak i z Polski bardzo szczegółowo wypytywali Gościa o to w jakich okolicznościach doszło do strajku, jego przyczynach, sprawach organizacyjnych. Białorusinów szczególnie interesowały podobieństwa pomiędzy sytuacją z lat 80-tych a dzisiejszą rzeczywistością w ich kraju. J. Borowczak barwnie opowiadał o konspiracji, o współpracy z liderami NSZZ „Solidarność”, o relacjach z Lechem Wałęsą, Bogdanem Borusewiczem, Anną Walentynowicz czy Bogdanem Lisem i Andrzejem Gwiazdą. Dwugodzinna dyskusja stała się niezapomnianą żywą lekcją historii dla jej uczestników.

Młodzi Białorusini przyjechali na dwunastodniowy program zatytułowany „Poznajmy się bliżej”. Grupie tej towarzyszą ich polscy rówieśnicy z Muszyny (licealiści i studenci). Podczas pobytu (9-18.08.2011) na Pomorzu zapoznają się z polską historią i drogą do wolności. Wprowadzeniem do programu był wykład i dyskusja z historykiem dr. Michałem Sempołowiczem z Instytutu Pamięci Narodowej na temat „Tożsamości historycznej Polaków i Białorusinów: co nas łaczy?” i zwiedzanie wystawy „Drogi do wolnosci” w Muzeum „Solidarności”. W kolejnych dniach spotkają się również z marszałkiem senatu RP Bogdanem Borusewiczem. Wezmą udział też w warsztacie dziennikarskim i w polsko-białoruskim forum młodzieżowym. O działalności DMK i franciszkanów młodzieży opowie dyrektor Domu o. Roman Zioła. W programie przewidziano także wyjazd na Kaszuby.
Projekt mógł zostać zrealizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej.