III Franciszkańskie Warsztaty Medialne

W dniach 18-19 marca br. w Domu Św. Maksymiliana w Gdańsku odbyły się III Warsztaty Medialne dla braci z gdańskiej prowincji franciszkanów. Przedstawiciele Prowincji odpowiedzialni za kontakty z mediami w poszczególnych klasztorach pod okiem dziennikarzy: Patrycji Michońskiej-Dynek i Sławomira Dynka, poznawali funkcjonowanie mediów. W ciągu dwóch dni franciszkanie pracowali nad właściwym przekazywaniem informacji do mediów, oceną aktualnych wydarzeń przedstawianych w mediach (np. Sprawa Krzyża na Krakowskim Przedmieściu). W ramach warsztatów uczestnicy spotkania pisali komunikaty prasowe, brali udział w nagraniach audycji radiowych oraz poznawali prawo prasowe dotyczące sprostowań błędnych lub zmanipulowanych informacji. Nie zabrakło też wspólnej modlitwy na Eucharystii, Liturgii Godzin oraz braterskiego spotkania.

Organizatorami Warsztatów byli: Prowincjalna Komisja ds Środków Społecznego Przekazu oraz Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana.