Giełda kontaktów „RAZEM-GEMEINSAM”

W dniach 19-22.11.2019r. Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku zorganizował po raz kolejny giełdę partnerską dla szkół z Polski i Niemiec.
W seminarium wzięło udział łącznie 20 nauczycieli z Polski i Niemiec, których szkoły nie posiadają jeszcze partnerstw z krajem sąsiada.
Głównym celem „RAZEM – GEMEINSAM” było umożliwienie poznania się potencjalnych instytucji partnerskich z Polski i Niemiec tak, aby w przyszłości zorganizować polsko-niemiecką wymianę młodzieży.

Pierwszego dnia seminarium, uczestnicy mieli okazję zaprezentować się – zaznaczając na polsko-niemieckiej mapie miejsce i szkołę, z której przyjechali – w ten sposób powstała mapa przyszłych partnerstw. Tego dnia miał miejsce również wieczór międzykulturowy, podczas którego wszyscy uczestnicy prezentowali swoje regiony i miasta przy pomocy regionalnych produktów, takich jak chleb, wędliny, ciasta, słodycze, przetwory czy trunki. Po prezentacji był czas na degustacje i pierwsze nieformalne rozmowy służące poznaniu się i nawiązaniu partnerstw.

Kolejne dni to czas na zapoznanie się z ofertą poszczególnych szkół, wspólne odkrywanie Gdańska z perspektywy uczestników przyszłych wymian. Na seminarium był także obecny Piotr Kwiatkowski z Referatu Wspierania Wymiany Szkolnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, który zaprezentował PNWM – możliwości wspierania uczniów.

Ostatni dzień giełdy to możliwość indywidualnych porad podczas punktu konsultacyjnego oraz szansa na ostatnią wymianę doświadczeń. Program zakończyła ewaluacja i wręczenie zaświadczeń i publikacji PNWM dla wszystkich uczestników.

Giełda partnerstw szkolnych „RAZEM – GEMEINSAM” odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Dziękujemy za wsparcie finansowe!

Wsparciem w projekcie byli nasi wolontariusze: Sophie Enders i Daniel Kolmsee

Foto: DMK