„Europa solidarnie” – spotkanie Kartuz i Hamm w Gdańsku

(deutsche Sprachversion unten)

„Europa solidarnie” to motto, w ramach którego uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II (Kartuzy) i Szkoły Podstawowej nr 2 (Kartuzy) oraz Pfarrerei St. Laurentius Hamm (Niemcy) uczestniczyli w spotkaniu młodzieży, odbywającego się w dn. 9-14.09.2019.
Warsztaty drugiego dnia spotkania miały zachęcić młodych uczestników do refleksji nad znaczeniem słowa „solidarność”, a zwłaszcza w kontekście „Europy”. Ich wiedza o autentycznym gdańskim ruchu solidarnościowym została następnie poszerzona podczas wizyty w Europejskim Centrum Solidarności.
Ale oczywiście poza tym obszarem tematycznym pozostało wystarczająco dużo czasu, aby zwiedzić centrum Gdańska podczas gry miejskiej; zobaczyć sąsiednie miasto Sopot; poznać się lepiej w kręgielni lub po prostu zajrzeć do pobliskiego centrum handlowego.
Ostatnie dwie noce niemieccy uczestnicy spędzili w domach swoich polskich przyjaciół w Kartuzach, dzięki czemu, oprócz wizytacji w obu polskich szkołach i zwiedzania samego miasta, mieli dodatkową okazję, by zetknąć się z kulturą kaszubską.

Wsparciem w projekcie byli nasi wolontariusze: Sophie Enders i Daniel Kolmsee

Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację.
Projekt odbył się dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Dziękujemy za wsparcie finansowe!
Więcej również tutaj


`Europa solidarisch` war das Motto, unter welchem sich bei dieser Jugendbegegnung die Schülerinnen und Schüler der Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II (Kartuzy), die Szkoła Podstawowa nr 2 (Kartuzy) und Pfarrerei St. Laurentius Hamm getroffen haben.
Ein Workshop am zweiten Tag der Begegnung sollte die jungen Teilnehmer dazu anregen sich zu der Bedeutung des Wortes `Solidarität`, und besonders im Kontext `Europas`, Gedanken zu machen. Ihr Wissen über die eigentliche Danziger Solidaritätsbewegung, wurde dann mit einem Besuch im Europäischen Solidaritätszentrum erweitert.
Aber natürlich blieb noch außerhalb des Themengebietes genügend Zeit um durch eine Stadrallye die Danziger Innenstadt zu erkunden; einen Eindruck des Nachbarortes Sopot zu gewinnen; die Gruppe, bei einem gemeinsamen Bowlingturnier, besser kennen zu lernen oder einfach nur um im nahe gelegenen Einkaufszentrum vorbei zu schauen.
Die letzten zwei Nächte verbrachten die deutschen Teilnehmern dann in den Wohnungen ihrer polnischen Freunde in Kartuzy, welche ihnen, neben ihren Schulen und der Stadt, auch ein wenig mit der kaschubischen Kultur vertraut machten.

Unsere Freiwilligen unterstützten das Projekt: Sophie Enders i Daniel Kolmsee

Nachfolgend ein kurzer Fotobericht.
Das Projekt wurde gefördert vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW). Danke für die Förderung!
Mehr Info (auf Polnisch) auch hier

Foto: DMK