Droga do wolnej Polski

Młodzież uczestnicząca w polsko-niemieckich warsztatach historycznych spotkała się w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku z inicjatorem strajków solidarnościowych Jerzym Borowczakiem, pełniącym obecnie mandat poselski i funkcję dyrektora Fundacji Centrum Solidarności. Gość starał się przybliżyć historię i klimat wydarzeń lat 80-tych. W zajmujący sposób mówił o koleżankach i kolegach, z którymi wspólnie walczył o prawa pracownicze i wolną Polskę. Wspominał m.in. Annę Walentynowicz, Bogdana Borusewicza i Lecha Wałęsę.
W drugiej części spotkania licealiści wypytywali o szczegóły dotyczące realiów życia w komunizmie, stawianych postulatów, relacji polsko-niemieckich, a także motywacji jakie przyświecały pokoleniu tamtych lat. Z dużym zainteresowaniem wsłuchiwano się w relacje lidera przemian. Zebrany podczas spotkania materiał zostanie utrwalony przez młodzież i zaprezentowany ostatniego dnia warsztatów.