Dobre sąsiedztwo – 25 lat

W terminie 25 września – 1 października odbył się w DMK kolejny projekt polsko-niemiecki. Tym razem uczestnicy pochodzili z Gdańska i Dieburga. Głównym tematem spotkania było 25-lecie Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie między Polską a Niemcami oraz przyszłość Unii Europejskiej. Podczas trwania projektu powstała przygotowana wspólnie prezentacja, która zaprezentowana została podczas zwiedzania polskiej szkoły.

W początkowej fazie programu miała miejsce integracja i runda poznawcza uczestników. Następnie odbył się rajd terenowy w małych polsko-niemieckich grupach, podczas którego młodzież odkrywała wspólnie najciekawsze miejsca w Gdańsku. Odwiedzono również historyczne miejsce pamięci- Westerplatte. Tam uczestnicy wspólnie rozwiązywali zadania związane z tym miejscem.

W kolejnych dniach młodzież brała udział w różnorodnych warsztatach historycznych- pracowała nad dokumentem źródłowym- traktatem o dobrym sąsiedztwie, zawartym w dniu 17 czerwca 1991 roku, przygotowywała fikcyjne biografie, oglądała film dokumentalny o przemianach politycznych w Europie oraz przeprowadzała wywiady uliczne. Kulminacyjnym punktem programu było spotkanie i rozmowa z Konsul Generalną Republiki Federalnej Niemiec- Cornelią Pieper. Podczas spotkania uczestnicy zadali wiele interesujących pytań dotyczących relacji polsko-niemieckich oraz przyszłości Polski i Europy. Poruszono też kwestię aktywności obywatelskiej młodych ludzi i angażowanie się w życie społeczne.

Jakub Garsta