Dobre relacje – „Connect-PD”

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz pozytywnych relacji pomiędzy przedstawicielami odmiennych kultur i narodów jest zadaniem, które wprowadzamy w życie we współpracy międzynarodowej. W ramach programu Connect-PD przedstawiciele Domu Pojednania i Spotkań im. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku wraz z partnerami z Hiszpanii i Włoch w lipcu br. przeprowadzą seminarium z udziałem młodzieży. Polskim partnerem w programie jest Miasto Kościerzyna. Młodzież ze szkół serca Kaszub będzie gospodarzami tego ważnego wydarzenia. W dniu 5 maja br. odbyło się spotkanie organizacyjne z włodarzami miasta. Uczestniczyli w nim koordynatorzy z krajów partnerskich.
Podczas lipcowego programu młodzi ludzie dyskutować będą nad palącymi współcześnie tematami, m.in.: rolą patriotyzmu i religii, znaczeniem Unii Europejskiej, kulturze regionalnej itd. Stronę polską reprezentować będą uczniowie Zespółu Szkół Publicznych nr 3 w Kościerzynie.

Doprecyzowaniu szczegółów posłużyło spotkanie przygotowawcze (5.05.10). Zapoznano zachodnich gości ze specyfiką regionu i miasta Kościerzyny. Podczas pobytu przeprowadzono rozmowy z Tomaszem Derrą – zastępcą burmistrza Kościerzyny, odwiedzono Sanktuarium Maryjne w kościele p.w. Świętej Trójy, po którym oprówadziłi ksiądz prałat Marian Szczepiński. Goście mieli również możliwość bliższego poznania regionalnej historii i kultury w Muzeum Ziemi Kościerskiej.

Głównym polskim partnerem jest samorząd Miasta Kościerzyny.

Zmieniony ( 11.05.2010. )