Delegacja z Krymu – deklaracja współpracy

Kontynuujemy program aktywizacji młodzieży na Krymie (Ukraina). Tym razem na wizytę studyjno-stażową zaprosiliśmy do Polski przedstawicieli władz z rejonu Dżankoj, samorządowców oraz dyrektorów szkół i nauczycieli. Podczas tygodniowego programu( 1-8.08) 7 osobowa grupa Ukraińców zapoznaje się z polskimi doświadczeniami w zakresie rozwoju demokracji, funkcjonowania systemu samorządowego oraz spotyka się ze swoimi partnerami z zaprzyjaźnionej gminy Żukowo. Goście podpatrywać będą też rozwiązania dotyczące zarządzania oświatą, a także możliwości płynące z zastosowania nowych technologi internetowych. Polskie doświadczenia mają pomóc w tworzeniu sieci szkół z radiem internetowym.
Ważnym wydarzeniem podczas programu było podjęcie trójstronnej deklaracji współpracy pomiędzy miastem i gminą Żukowo, Domem Pojednania i Spotkań w Gdańsku oraz Państwową Administracją Rejonową w Dżankoj (4.08.2009). Choć dokument ten nie posiada mocy prawnej a jedynie stanowi wyraz woli stron do jej rozwoju, to można do niego sięgać i odwoływać się, planując przyszłe wspólne przedsięwzięcia. Uczestnikom seminarium przyświecało bowiem przekonanie, iż młodemu pokoleniu przypada szczególna rola w kształtowaniu tożsamości europejskiej i zrozumienia między narodami. Dlatego też strony przyjęły, że pierwszym krokiem będzie inicjowanie i organizowanie wymiany młodzieży oraz nauczycieli.

Zwrócono również uwagę na popularyzację wiedzy o mieszkańcach regionów – Krymu i Kaszub.

Szczegóły przyszłej współpracy omawiane są w grupach roboczych, które odbywają się w Gdańsku i Żukowie.
W ramach bogatego programu odbyły się również spotkania z przedstawicielami władz rządowych i samorządowych m.in. z wicewojewodą pomorskim Michałem Owczarczakiem, senatorem Edmundem Wittbrodtem czy z dyrektorem Łukaszem Grzędzickim, reprezentującym Sejmik Województwa Pomorskiego. We wrześniu br. z rewizytą na Krym udadzą się trenerzy DMK oraz pedagodzy z młodzieżą z Gimnazjum Nr 2 w Żukowie. Program otrzymał wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pomocy udzieliły także władze miasta i gminy Żukowo.