Czwarty Asyż w Gdańsku

W dniu 27 października br. odbędzie się Asyż w Gdańsku. Będzie to czwarta edycja międzyreligijnego spotkania organizowanego przez Dom Pojednania i Spotkań wspólnie z gdańskim klasztorem Franciszkanów, Gminą Muzułmańską i Niezależną Gminą Wyznania Mojżeszowego. W programie Modlitwa o Pokój, otwarcie wystawy poświęconej dialogowi międzyreligijnemu na świecie oraz Forum Jedności zatytułowane „Bogactwo a ubóstwo w aspekcie religii”.
Początek uroczystości o godz. 17.00 pod namiotem na dziedzińcu Kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku. Godzinę później nastąpi otwarcie wystawy poświęconej dialogowi międzyreligijnemu na świecie. Tradycyjnie też odbędzie się program edukacyjny dla młodzieży. W tym roku gospodarzami spotkania będzie Gmina Muzułmańska. W gdańskim meczecie o godz. 14.30 blisko sto młodych osób z pomorskich szkół średnich zapozna się z działalnością i specyfiką środowiska polskich Tatarów oraz pozostałych członków gminy. Ważną częścią Asyżu w Gdańską będzie także Forum Jedności zatytułowane „Bogactwo a ubóstwo w aspekcie religii”. Do tak sformułowanego tematu spróbują się odnieść nasi goście: Grzegorz Bierecki – prezes Kasy Krajowej SKOK , o. Paweł Teperski OFMCap., sekretarz Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce., przewodniczący Janusz Baranowski, reprezentujący Niezależną Gminę Wyznania Mojżeszowego w RP i imam Hani Hraish z Gminy Muzułmańskiej w Gdańsku. Całość poprowadzi red. Adam Hlebowicz, dyrektor generalny Radia Plus.

Przypomnijmy, że przed rokiem na gdańskim Asyżu przyjmowaliśmy gości specjalnych, m.in: laureata pokojowej nagrody Nobla Lecha Wałęsę , prof. Szewacha Weisa, izraelskiego polityka, imama Tomasza Miśkiewicza, muftiego RP oraz w roli gospodarza abp. Sławoja Leszka Głodzia, metropolitę gdańskiego. W tegorocznym spotkaniu wezmą zaś udział w charakterze gości specjalnych m.in. ojcowie prowincjałowie wszystkich polskich gałęzi zakonu franciszkańskiego. Partnerami przedsięwzięcia są: Radio Plus, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Oficyna JPII, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku

Autorka klipu: Katarzyna Rolbiecka
Asyż 2009

Franciszkanie | MySpace Videos

Nad tegorocznym Asyżem w Gdańsku patronat honorowy objęli: Bogdan Zdrojewski – minister kultury i dziedzictwa narodowego, Jan Kozłowski – marszałek województwa pomorskiego, abp Sławoj Leszek Głódź – metropolita gdański, Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska, o. Marco Tasca – minister generalny zakonu braci mniejszych konwentualnych z Rzymu.
Patronat medialny: Radio Plus, Gość Niedzielny, Echo Miasta, Franciszkanie.pl, Wrota Pomorza
Mecenat: Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Drukarnia Oruńska, Międzynarodowe Targi Gdańskie, SKOK Wybrzeże

Załączniki do pobrania:
Program
Plakat

******

Nasze motywacje: 27 października 1986 r., włoski Asyż gościł przedstawicieli różnych tradycji religijnych. Na zaproszenie Jana Pawła II przybyli oni do miasta św. Franciszka, aby dać wyraz wspólnej trosce o przyszłość ludzkości i modlić się w intencji pokoju na świecie. Ta bezprecedensowa inicjatywa stanowiła wymowny przykład otwarcia na bogactwo duchowe różnych religii i zachętę do rozwijania dialogu i współpracy. Od tego czasu „duch Asyżu” stał się określeniem wskazującym na postawy i przedsięwzięcia, które sprzyjają zbliżeniu i pojednaniu.

Na spotkaniu w Asyżu Jan Paweł II wyraził pragnienie, aby poprzez szacunek i wsłuchiwanie się w głos sumienia każdy człowiek „uczył się szukać prawdy, kochać i służyć ludziom oraz zaprowadzać pokój między narodami”. Wydaje się, że dziś wobec zapowiedzi o nieuchronnym zderzeniu cywilizacji i eskalacji przemocy na tle religijnym istnieje pilna potrzeba odwołania się do modlitwy i tworzenia klimatu zaufania między przedstawicielami różnych religii, kultur i narodów.

Jako mieszkańcy Gdańska jesteśmy szczególnie wrażliwi na wartość wielokulturowego dziedzictwa i wymiany duchowych dóbr. Na przestrzeni dziejów nasze miasto było miejscem przenikania się różnych wpływów i współdziałania różnych grup etnicznych i religijnych. Umiejętność budowania płaszczyzny porozumienia i dialogu w odniesieniu do globalnych podziałów dała o sobie znać również w najnowszej historii miasta. Pragniemy być wierni tej tradycji.

Relacje z Asyżu w Gdańsku:

2009
2008