Czas leci…

Minął już tydzień od pierwszego spotkania koordynatora z uczestnikami programu Study Tours to Poland w Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku. Tydzień był bardzo intensywny, pełen wrażeń oraz ciekawych spotkań. Nasi Goście z Ukrainy, Rosji i Białorusi mieli możliwość osobiście poznać i porozmawiać z przedstawicielami samorządu, wybitnymi politykami i działaczami społecznymi, naukowcami oraz ze studentami polskich uczelni. Tematem dyskusji z byłym prezydentem Lechem Wałęsą były narodziny i walka NSZZ „Solidarność” oraz rozwiązywanie problemów społeczno-politycznych poprzez negocjacje i współpracę. Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz przedstawił struktury, zadania i zasady funkcjonowania urzędu miejskiego Gdańska. Na spotkaniu z dyrektorem kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego Łukaszem Grzędzickim zapoznaliśmy się z systemem polityczno-ustrojowym Polski oraz ze sferą gospodarczą i społeczną Województwa Pomorskiego na tle kraju i UE. System edukacyjny został przedstawiony przez prof. Edmunda Wittbrodta – byłego Ministra Edukacji i rektora Politechniki Gdańskiej w latach 1990-1996 oraz Mgr Adama Bączkowskiego kierownika Biura Obsługi Studentów Zagranicznych z Uniwersytetu Gdańskiego. Możliwość integracji z rówieśnikami była podczas spotkania z przedstawicielami Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej, młodzież miała okazję porównania systemów edukacyjnych i wymiany doświadczeń.

W sobotę nasz cały zespół DMK wraz z uczestnikami STP wybraliśmy się na wycieczkę do Wdzydz Kiszewskich aby na własne oczy zobaczyć kulturę, historię mniejszości narodowej Kaszubi. Jako wprowadzenie do tematu „Małej i Wielkiej Ojczyzny Polaków” był wykład poprowadzony przez prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego. We Wdzydzach Kiszewskich czekało na nas wiele atrakcyjnych wydarzeń m.in. lekcja malowania na szkle, garncarstwa, zwiedzanie Muzeum – kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich, przejażdżka statkiem po jeziorze oraz wspólne grillowanie na świeżym powietrze. Niedzielny dzień spędziliśmy w historycznym zamku krzyżackim w Malborku, w którym zgromadzono ponad 40 tys. muzealiów, głównie dzieł rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego. Kontynuacją pięknego dnia w Malborku był koncert muzyki poważnej w Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Mimo zmęczenia, intensywności programu wszyscy uczestnicy są szczęśliwi. Klimat tego tygodnia najlepiej oddają zdjęcia.