Connect-PD w Gdańsku

Program Demokracji Uczestniczącej (Connect-PD) to hiszpańsko-polsko-włoska inicjatywa wsparta przez Komisję Europejską. Ideą tego przedsięwzięcia jest włączenie młodych europejczyków do dyskusji nad kondycją demokracji w XXI wieku. W pierwszych dniach sierpnia br. w Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego odbędą się debaty z udziałem młodych ludzi w wieku 16-20 lat. Uczestnicy z Pomorza (Gdańska, Kościerzyny) Ciezy (Hiszpania) i Piacenzy (Włochy) spotkają się by wspólnie dyskutować nad problemami współczesnego świata. Obrady toczyć się będą wokół najaktualniejszych tematów.

Podczas debat młodzież skonfrontuje ze sobą alternatywne modele systemów społecznych, gospodarczych i politycznych oraz wskaże na najlepsze jej zdaniem rozwiązania. Ponadto uczestnicy zastanowią się nad szansami i wyzwaniami związanymi z globalizacją oraz problemami migracyjnymi. Cenna będzie także dokonana przez młodzież próba autorefleksji i oceny własnej orientacji w złożonych procesach, zachodzących we współczesnym świecie. Jednym z istotnych doświadczeń zdobytych podczas obrad będzie umiejętność stawiania czoła problemom XXI w.

Connect-PD został zainicjowany w 2009 roku. Pierwsza z trzech debat z udziałem młodzieży odbyła się latem ubiegłego roku w miejscowości Cieza wchodzącej w skład prowincji Murcia. W marcu roku 2010 doszło do kolejnej rundy debat. Tym razem uczestnicy programu spotkali się w Piacenzie, miejscowości w składzie prowincji o tej samej nazwie. W ostatnich dniach lipca w Gdańsku odbędzie się finalna i podsumowująca seria debat, a tematyka nawiązywać będzie do specyfiki lokalnej i dziedzictwa kulturowego oraz historycznego Polski.