Co dalej z Europą?

W dniach 5-10 października blisko 30 młodych ludzi z Polski (Gdańsk), Niemiec (Groß-Umstadt) i Ukrainy (Dobrotwór k. Lwowa) próbowało znaleźć odpowiedź na pytanie o przyszłość Europy. Projekt odbywał się w Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku.

Uczestnicy po wzajemnym poznaniu się i integracji udali się na rajd terenowy przygotowany w języku polsko- niemiecko- ukraińskim. Podczas odkrywania miasta zadawali również przechodniom pytanie, czy są zadowoleni z aktualnej sytuacji w Europie. Kolejnym punktem programu była oś czasu z najważniejszymi wydarzeniami w latach 1939-2014. Wydarzenia te młodzież wybierała sama, uwzględniając w tym przede wszystkim polsko-niemiecko-ukraińską perspektywę i doświadczenia. Następnie tworzono fikcyjne biografie- kobiet i  mężczyzn urodzonych w Niemczech, Polsce i na Ukrainie. Kolejnym elementem wspólnego programu były warsztaty filmowe i analiza filmu „Strajk”. Uczestnicy brali udział w dyskusji na temat wartości wspólnych dla całej Europy.

W dniu 9 października młodzież spotkała się z przywódcą Strajku 1980 i pierwszym polskim prezydentem po przełomie politycznym w roku 1989- Lechem Wałęsą. Podczas spotkania z byłym prezydentem dyskutowano o nauce i przesłaniu Solidarności, przede wszystkim rozważano jednak, jaka jest przyszłość Europy, jakie działania młodzi ludzie mogą podjąć celem rozwiązania konfliktu na Ukrainie.

Uczestnicy odwiedzili także wystawę w Europejskim Centrum Solidarności. Ostatnim elementem projektu było wypracowanie wizji dla Europy na rok 2024. Młodzież kontynuowała pracę nad fikcyjnymi biografiami. Wieczorami wspólnie integrowano się m.in. podczas gry w kręgle i wspólnego wyjazdu do Sopotu.

Projekt został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Jakub Garsta