Asyż w Gdańsku 2015

W niedzielę 8 listopada w starym prezbiterium kościoła Franciszkanów w Gdańsku odbyło się dziesiąte już spotkanie „Asyż w Gdańsku”, które tego roku nabrało szczególnego znaczenia w kontekście sytuacji politycznej w krajach arabskich oraz w Europie. Spotkanie otworzył gospodarz miejsca o. Tomasz Jank, Gwardian Klasztoru Franciszkanów w Gdańsku oraz Rektor Kościoła Świętej Trójcy. Wraz z przedstawicielami Judaizmu, Islamu oraz wyznań chrześcijańskich zgromadziliśmy się na
wspólnej modlitwie o pokój oraz debacie na temat rodziny.

W spotkaniu wziął udział Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska, Hanna Zych-Cisoń ex – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Antoni Szymański, Senator oraz Anna Jamróz Radna powiatu Wejherowskiego, a także grono osób zainteresowanych kwestią dialogu pomiędzy środowiskami religijnymi i kulturowymi.

Debata na temat: „Rodzina na granicy kultur” dotyczyła zagadnień zarówno małżeństw mieszanych, jak i funkcjonowania rodziny w odmiennym od własnego kontekście religijnym, a także wewnętrznych podziałów w ramach danej religii. Ze strony chrześcijańskiej w debacie uczestniczył o. Jan Maciejowski Prowincjał Prowincji Gdańskiej Franciszkanów, ks. Dariusz Jóźwiak z Parafii Prawosławnej, ks. Marcin Rays z Parafii Ewangelickiej oraz Janusz Karc Członek Rady Programowej DMK. Ze strony muzułmańskiej: Ismail Caylak Imam Gminy Muzułmańskiej w Gdańsku oraz Prof. Selim Hazbijewicz, przedstawiciel polskich Tartarów, politolog z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ze strony żydowskiej: Jakub Szadaj, Przewodniczący Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego w RP, Karol Kołodziej, kantor Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego w RP oraz Dawid Szadaj, prawnik – prywatnie syn Jakuba Szadaja. Debatę poprowadził red. Adam Hlebowicz Dyrektor „Radia Plus”w Gdańsku.

W czasie spotkania głos zabrał Paweł Adamowicz, zwracając uwagę na szczególne istotne i aktualne znaczenie inicjatywy dialogu międzyreligijnego realizowanej przez Franciszkanów pomimo niepopularności tej idei. Prezydent zauważył też prorocki wręcz charakter spotkania religii świata zorganizowanego przed dwudziestu laty w Asyżu przez Jana Pawła II, które stało się inspiracją dla Asyża w Gdańsku. Senator Antoni Szymański, który także zabrał głos po wspólnej modlitwie, zauważył, że idea gdańskich spotkań
międzyreligijnych u Franciszkanów została zainspirowana przez Janusza Karca, co jest świadectwem roli osób świeckich w sferze dialogu religii i kultur.

Spotkanie zakończyło się tradycyjnie już obrzędem dzielenia się chlebem oraz wspólnym spotkaniem przy stole w Domu Świętego
Maksymiliana. Spotkanie odbyło się pod patronatem honorowym Abpa Słowoja Leszka Głódzia oraz Pawła Adamowicza Prezydenta miasta Gdańska. Patronami medialnymi były „Radio Plus” oraz „Gość Niedzielny”.

IMG_4010 IMG_4011 IMG_4012 IMG_4014 IMG_4018 IMG_4024 IMG_4025 IMG_4026 IMG_4030 IMG_4033 IMG_4030 IMG_4033 IMG_4037 IMG_4056 IMG_4057 IMG_4058 IMG_4063 IMG_4037 IMG_4039 IMG_4041 IMG_4042 IMG_4046