29-30 października: XI Asyż w Gdańsku 2014

Dom Pojednania i Spotkań wraz z Niezależną Gminą Wyznania Mojżeszowego w RP oraz Gdańską Wspólnotą Muzułmańską zapraszamy na kolejne spotkanie międzyreligijne „Asyż w Gdańsku”, które odbędzie się w dniach 29-30 października 2014 roku w starym prezbiterium franciszkańskiego kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku. Spotkanie rozpocznie się „Marszem dla pokoju” ulicami Gdańska, od Zielonej Bramy do Kościoła Franciszkanów.

Spotkanie ma wymiar wspólnej modlitwy o pokój oraz debaty ukazującej wartości obecne w różnych tradycjach kulturowych i duchowych. Tegoroczna dziewiąta już edycja „Asyża w Gdańsku” odbędzie się pod hasłem: „Duch w Ekonomii”. Debata będzie zogniskowana wokół zagadnień troski o materialne dobro wspólnot ludzkich, duchowości i etyki pracy oraz zasad sprawiedliwego podziału dóbr materialnych i intelektualnych w świetle tradycji kulturowej naszych religii.

W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego w RP, Gdańskiej Wspólnoty Muzułmańskiej oraz wyznań chrześcijańskich. Obecny będzie Bp. Paweł Hinz z Kościoła Ewangelicko Augsburskiego. Spotkaniu patronuje Abp. Sławoj Leszek Głódź, Generał Zakonu Franciszkanów O. Marco Tasca, Prowincjał Gdańskiej Prowincji Franciszkanów O. Jan Maciejowski oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, który weźmie też udział w spotkaniu.

Program dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy o pokój oraz do udziału w marszu, gdzie będziemy mogli wyrazić nasze wspólne dążenie do budowania pokojowej wspólnoty ludzkiej.

tak było na VIII Asyżu w Gdańsku

Środa 29.10.2014

16.00-16.30        Droga pokoju: przemarsz z Długiego Targu do Kościoła Franciszkanów

16.45-18.15        Międzyreligijna modlitwa o pokój w starym prezbiterium Kościoła Świętej Trójcy

Czwartek 30.10.2014

17.00 – 17.45     Muzyka kultur – Koncert muzyki sakralnej różnych tradycji duchowych

17.45 – 18.45     Forum jedności: Dziedziniec dialogu

_________________________________________________________________________________

Kontakt w sprawie projektu

o. Robert Zbierański OFMConv

Zastępca Dyrektora Domu Pojednania i Spotkań

im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Gdańsku

ul. Świętej Trójcy 4

80-822 Gdańsk

tel. 00 48 888 618 930

mail. rzbieranski@gmail.com