2013

2012

Study Tours to Poland dla studentów

„Projekt Etno-MEDIA dla kultury i tożsamości obywatelskiej”

„Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo. Kształcenie młodzieży z Obwodu Ługańskiego w zakresie praw człowieka i aktywności obywatelskiej”

Polsko-ukraińsko-niemiecki projekt modelowy One Europe – Many Identities

2011

Study Tours to Poland dla studentów

Study Tours to Poland dla Profesjonalistów

Etno-DIALOG. Projekt edukacji miedzykulturowej dla uczniów i nauczycieli z Krymu i z
Kaszub

Etno-TURYSTYKA dla rozwoju regionalnego. Transfer polskich doswiadczen na Ukraine

Poznajmy sie blizej! Polsko-białoruskie spotkanie młodziezy.

Polsko-niemiecki workcamp

Polsko-niemieckie warsztaty kulturalne „Europejskie stolice kultury. Gdansk 2016 – sport i
kultura.”

Polsko-niemieckie kursy tandemowe dla animatorów wymiany polsko-niemieckiej

Polsko-niemiecko-francuskie warsztaty kulinarne

Polsko-niemieckie warsztaty historyczno- polityczne „Obywatel aktywny – obywatel
pasywny- demokracja dzisiaj”

Polsko-niemiecka wymiana szkolna „Przygotowania do EURO 2012 w Gdansku – sport
jako forma aktywizujaca młodziez”.

Polsko-niemieckie warsztaty taneczne

Polsko-niemiecki program kulturalny „Młodziezowe lato sztuki”

Polsko-niemiecko-litewskie warsztaty muzyczne „Muzyka spotyka kulture”

Polsko-niemieckie warsztaty historyczne „Zaczeło sie w Gdansku…!”

Polsko-niemieckie warsztaty edukacji politycznej „Europa pod lupa”

Polsko-niemieckie warsztaty historyczne „Zaczeło sie w Gdansku”

Polsko-niemieckie warsztaty filmowe „Tolerancja przeciwko nietolerancji?”

Polsko-niemieckie warsztaty historyczne „Gdansk- kultura i historia”

 

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment