Życzenia…

W oktawie Narodzenia Pańskiego i święta Świętej Rodziny z Nazaretu wszystkim internautom, przyjaciołom, dobrodziejom, uczestnikom rekolekcji i uczestnikom wszystkich naszych projektów międzynarodowych oraz wszystkim naszym partnerom w Polsce i zagranicą składamy życzenia świąteczne i noworoczne niech dobry, kochający Bóg obdarzy każdego z nas miłością, wiarą nadzieją oraz Święta Rodzina wstawia się za Wami.  Przyjmijcie Boży dar w osobie Jezusa naszego Zbawiciela i Jedynego Pana, który przychodzi, aby uwolnić nas z naszych grzechów. Przychodzi, aby być Bogiem z Nami – Emanuelem; jest blisko każdego z nas, naszych radości i smutków, w każdej chwili naszego życia. Radujmy się z bliskości naszego Boga.

Z codzienną modlitwą oraz darem Eucharystii podczas tegorocznej Pasterki pamiętający Bracia Franciszkanie z Domu Świętego Maksymiliana w Gdańsku.