Życzenia Świąteczne

Nie bójcie się!
Ogłaszamy Wam wielką radość,
która stanie się udziałem całego ludu.
Dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel,
który jest Chrystusem Panem. (por. Łk 2,10-11)

Każdemu,
wszystkim Braciom i Siostrom,
Gościom, Współpracownikom, Dobroczyńcom…

z serc napełnionych wdzięcznością i ufnością życzymy
radości Spotkania Emmanuela i Pojednania w Nim z Ojcem i z ludźmi!

bracia franciszkanie i zespół DMK