Zaproszenie na projekt pt. „Przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji w działalności edukacyjnej i szkoleniowej”

W dniach 2-7 lipca 2017 roku w Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku odbędą się pięciodniowe warsztaty tematyczne  w ramach programu Erasmus+. Grupą docelową projektu pt. „Przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji w działalności edukacyjnej i szkoleniowej” są nauczyciele i osoby pracujące z młodzieżą z Polski (10 os) i Ukrainy (10 os). Celem naszego projektu jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej poprzez transfer wiedzy z zakresu praw człowieka, demokracji, działalności antydyskryminacyjnej. Negatywne skutki trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej oraz aktualnie trwający konflikt zbrojny pociągnęły za sobą szereg problemów socjalnych na Ukrainie. Szczególnie niepokojący i głęboki kryzys dotknął sferę edukacji i wychowania młodzieży. W szkołach ogólnokształcących na Ukrainie dominuje „scentralizowany styl” zarządzania i rozwiązywania konfliktów. Wysoki poziom agresji i przemocy jest rezultatem stosowania przez nauczyciela nieprzystających do współczesnych realiów metod rodem z poprzedniej epoki.

W Polsce w ostatnich latach organizacje międzynarodowe kładą coraz większy nacisk na edukację z zakresu praw człowieka – szkoły mają obowiązek prowadzenia działań antydyskryminacyjnych, ale wyniki raportów są przerażające. Co dziesiąty uczeń doświadcza dyskryminacji lub jest jej świadkiem. Celem projektu jest zainspirowanie do podejmowania działań przeciwko dyskryminacji i przemocy, na rzecz ochrony podstawowych praw człowieka w szkole; formułowanie aktywnych postaw i rozwinięcie umiejętności identyfikowania, reagowania oraz przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i związanej z nią przemocy wśród kadry pedagogicznej i w środowisku uczniowskim; stworzenie przestrzeni edukacyjnej umożliwiającej wymianę informacji i doświadczeń związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz promocją dobrych praktyk. Opracowany przez trenerów i koordynatorów program i metodyka warsztatów skierowany jest na efektywność oddziaływania projektu na środowisko docelowe.

W dniu 1 kwietnia 2017 r. rozpoczęła się faza przygotowawcza projektu. Przygotowaliśmy materiały rekrutacyjne i poprzez partnerów projektu w szkołach adresatach w Polsce i na Ukrainie oraz w lokalnych środkach masowego przekazu – głównie internetowych – 1 maja ogłoszony został nabór uczestników projektu. Kolejny etap projektu przewiduje, że po zapoznaniu się i zatwierdzeniu listy uczestników doświadczeni trenerzy poprowadzą  szkolenia wprowadzające do tematu programy w Gdańsku.  Dodatkowo dla ukraińskiej grupy uczestników przez trenerów i koordynatora projektu w ramach szkoleń zostaną zapewnione przygotowawcze działania związane z tematyką wyjazdu, przygotowaniem kulturowym i/lub językowym, zapobieganiem ryzyku.

Zapraszamy do śledzenia  naszych dalszych działań w ramach projektu „Przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji w działalności edukacyjnej i szkoleniowej” dofinansowanego  ze środków Programu Erasmus+  Akcja 1.  na www.dmk.pl oraz na Facebook.

 

Mavile Ablaieva
koordynator projektu
Dom Pojednania i Spotkań
im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku
ul. Świętej Trójcy 4
80-822 Gdańsk
tel: 791221119
e-mail: mavile@dmk.pl