Zapraszamy na nasze kolejne wydarzenia! / Wir laden Sie zu unseren nächsten Veranstaltungen ein!

(deutsche Sprachversion unten)

 

Czas wakacji zakończony… Cieszymy się i dziękujemy za wspólne wakacyjne projekty, które odbyły się z naszym udziałem, a w szczególności tandemowy kurs językowy.
Zapraszamy do udziału w kursie w następnym roku oraz na pozostałe nasze tegoroczne wydarzenia!

TADEMOWY KURS JĘZYKOWY 2020

Formularz zgłoszeniowy – pl

Formularz zgłoszeniowy – de

GIEŁDA KONTAKTÓW

Giełda kontaktów dla nauczycieli i organizatorów polsko-niemieckich wymian młodzieży

Bardzo dziękujemy także:

Akademii Klausenhof (strona www) za ponad 20-letnią współpracę
oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), ze środków której nasz kurs rokrocznie jest dofinansowywany.


Die Sommerferien sind schon vorbei … Wir freuen und bedanken uns für gemeinsame Sommerprojekte, die mit uns durchgeführt wurden, insbesondere für den Tandemsprachkurs.
Wir laden euch ein, am Kurs im nächsten Jahr und an unseren anderen Veranstaltungen in diesem Jahr teilzunehmen!

TADEMSPRACHKURS 2020

Anmeldeformular – de
Anmeldeformular – pl

PARTNERBÖRSE

Partnerbörse für am deutsch-polnischen Schüleraustausch interessierten LehrerInnen

Wir bedanken uns sehr bei:

der Akademie Klausenhof (www) für über 20 Jahre Zusammenarbeit mit DMK
und dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW), durch das unser Kur jedes Jahr gefördert wird.