Seminarium metodyczne….

W terminie od 28.07 do 01.08.2014 odbyło się III edycja polsko-niemieckiego seminarium dla nauczycieli, organizatorów wymian młodzieży z obu krajów „Zaczęło się w Gdańsku”. Projekt poświęcony został edukacji historycznej ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki miejsc pamięci. Celem organizatorów, tj. Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży było wyposażenie jego uczestników w nowe metody pracy z polsko-niemieckimi grupami uczniów w miejscach pamięci oraz poruszenie trudnej tematyki historycznej. W seminarium wzięło udział 13 polskich i 11 niemieckich szkół partnerskich.

Program seminarium podzielono na bloki tematyczne. Pierwszy z nich dotyczył wskazówek metodycznych przy zwiedzaniu historycznych miejsc pamięci  na przykładzie Gdańska i Westerplatte. Uczestnicy podzieleni zostali na grupy i w sposób aktywny w formie gry terenowej  odkrywali Gdańsk i teren Westerplatte.

Drugi blok tematyczny poświęcony został  przygotowaniu wizyty w miejscu martyrologii oraz doboru właściwych narzędzi edukacyjnych. Uczestnicy seminarium podczas wizyty w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym KL Stutthof poszukiwali odpowiedzi na pytanie, jak metoda wizyty zmienia efekt dydaktyczny i jak łączyć doświadczenia grupy polskiej oraz niemieckiej?.

Trzeci  poświęcony był filmowi  jako narzędziu edukacyjnym. Na przykładzie wcześniej obejrzanych filmów „Listy Schindlera” w  reż. Stevena Spielberga  oraz „Pianisty” reż. Romana Polańskiego. Uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie w  jaki sposób przy pomocy filmu fabularnego można zajmować się polsko-niemiecką historią.   

Czwarty dotyczył pracy nad wspólnymi polsko-niemieckimi projektami  o tematyce historycznej.

Piąty i zarazem ostatni blokiem merytoryczny „Ty ode mnie i ja od Ciebie” służył  wymianie doświadczeń uczestników podczas realizacji projektów.