Zakończyliśmy wiosenne STP


Pierwsza edycja programu STP dla studentów ze Wschodu jest już za nami. Od 8 do 19 kwietnia br. w ramach programu Study Tours to Poland w Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku trwała wizyta 12-osobowej grupy liderów młodzieżowych z Ukrainy, Rosji, Białorusi, którzy przyjechali do Gdańska by poznać Polskę.

Program wizyty tradycyjnie zbudowany jest w oparciu o kilka zasadniczych bloków tematycznych, wśród których znalazły się sprawy związane z systemami edukacyjnym i ustrojowym oraz z rozwojem przedsiębiorczości i społeczeństwa obywatelskiego. Celem wizyty jest stworzenie młodym liderom z krajów postradzieckich możliwości samodzielnej analizy i zrozumienia istoty przemian społeczno-politycznych, których rezultatem stała się integracja europejska Polski. Uczestnicy wizyty mają możliwość spotkać się także z polskimi działaczami politycznymi, społecznymi, przedstawicielami świata nauki i kultury, m.in.: z prezydentem Lechem Wałęsą, marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem, przewodniczącym sejmiku Janem Kleinszmidtem, wiceprezydentem miasta Gdańsk Maciejem Lisickim, prorektorem ds. studenckich Uniwersytetu Gdańskiego Józefem Włodarskim. Blok poświęcony wolności słowa pozwala młodzieży na zapoznanie się z funkcjonowaniem mediów w Polsce i ich rolą w demokracji. W programie m.in. wizyta w Radiu Gdańsk i TVP Gdańsk.

Wydział_Nauk_Społecznych_UG
Wydział_Nauk_Społecznych_UG

W ramach wizyt, które już odbyły się po przyjeździe do Polski, studenci mieli okazję osobiście porozmawiać z Bogdanem Oleszkiem, przewodniczącym Rady Miasta Gdańska, Maciejem Lisickim, wiceprezydentem miasta Gdańsk, którzy wskazywali w dyskusji na najważniejsze aspekty rozwoju miasta, funkcjonowanie jego instytucji. Mówili też o osiągnięciach i o stojących przed miastem wyzwaniach. Zamiast zwiedzania Gdańska z przewodnikiem, studenci uczestniczyli w tzw. grze miejskiej. Starali się odpowiedzieć na różne pytania dot. miasta, a także mieli do wykonania określone zadania. Wszyscy wrócili z miasta pełni wrażeń, ale również z nową wiedzą samodzielnie zdobytą.

Innym stałym elementem programu był wykład i prezentacja Łukasza Grzędzickiego, dyrektora kancelarii sejmiku województwa pomorskiego, który wraz przewodniczącym sejmiku Janem Kleinszmidtem zapoznał uczestników z polskim systemem ustrojowym i strukturą administracyjną. Ważnym elementem „akademickiej” części programu wizyty stało się tradycyjne już spotkanie z profesorem Cezarym Obracht-Prondzyńskim, który wygłosił interesujący wykład o wielkiej i małych ojczyznach Polaków. Z pewnością można zaznaczyć że podczas dyskusji w trakcie zaplanowanych spotkań zawsze są ciekawe spostrzeżenia i trafne refleksje. Wolny od intensywnych spotkań czas uczestnicy spędzają m.in. w Malborku gdzie już odwiedzili zamek krzyżacki, w Szymbarku, gdzie mieli okazję poznać między innymi kulturę kaszubską, w Sopocie, Gdyni, w trójmiejskich muzeach i klubach, a także w kinie.

w_biurze_Lecha_Wałęsy
w_biurze_Lecha_Wałęsy

STP w Gdańsku – to: ponad 17 godzin spotkań i dyskusji, ponad 13 godzin wykładów i prezentacji, ponad 5 godzin quizów i konkursów, ponad 6 godzin szkoleń, ponad 4 godziny filmów fabularnych i dokumentalnych, 5 wizyt w muzeach i 4 wycieczki, 5 wyjazdów do różnych miast regionu. Podczas programu STP w Gdańsku nie mają czasu na nudę!

******

Study Tours to Poland powstało w 2004 roku i jest częścią Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA realizowanego od 2000 roku przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Od 2007 roku koordynatorem STP jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiegoz Wrocławia. STP dla studentów koordynuje Fundacja „Borussia”z Olsztyna. Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego od 2004 roku pełni rolę operatora przedsięwzięcia w województwie pomorskim.

Sofiia Useinova

Study Tours to Poland (STP)    Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

 Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Wrocławia   Fundacja „Borussia” z Olsztyna