Zakończyliśmy projekt w Ługańsku

 

Po warsztatach w Antracycie
Po warsztatach w Antracycie

Zakończyliśmy pierwszy etap współpracy ze szkołami w obwodzie ługańskim we wschodniej Ukrainie. W dniach 24-28 września w Ługańsku odbyły się warsztaty edukacyjne dotyczące mediacji szkolnej i wychowania demokratycznego młodzieży. Projekt Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo w obwodzie Ługańskim realizowany jest przez Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku wraz z partnerem ukraińskim Grupą Mediacji Obwodu Ługańskiego, dzięki finansowemu wsparciu Polskiej Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach programu grantowego Wsparcie Demokracji 2012.

Warsztaty z zakresu mediacji i praw człowieka odbyły się w czterech miastach obwodu Ługańskiego: Antracyt (25.09), Łutugino (26.09), Siewierodonieck (27.09) i Ługańsk (trening i seminarium podsumowujące w dniu 28.09). Trwające ponad 4 godzniy zajęcia poprowadzili doświadczeni trenerzy – z Gdańska dr Aleksandra Lewandowska (psycholożka z Uniwersytetu Gdańskiego), z Ługańska – Olga Datsko (psycholożka, mediatorka i trenerka) oraz Mariia Jasinowskaja, doświadczona trenerka z Charkowa, absolwentka programów edukacyjnych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Trzeba podkreślić, że Ługańsk jest jednym z obszarów kraju szczególnie narażonych na oddziaływanie negatywnych skutków załamania się systemu politycznego i ekonomicznego w latach 1989-1991. Przemiany te zapoczątkowały długotrwały i wszechogarniający kryzys społeczno-gospodarczy, którego największą ofiarą padł system edukacji szkolnej. Projekt „Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo” miał na celu przezwyciężenie zjawisk patologicznych w szkołach obwodu ługańskiego poprzez edukację i aktywizację obywatelską środowiska uczniów i nauczycieli. Warsztaty i seminaria w szkołach średnich obwodu ługańskiego przyczyniły się w opinii organizatora do podniesienia wiedzy w zakresie praw człowieka oraz wzmocniły postawy proobywatelskie i prospołeczne u mieszkańców regionu.

Spotkania w szkołach przyniosły wiele ciekawych rezultatów. Miłym akcentem intensywnych zajęć stało się żywe i nieudawane zainteresowanie tematem wśród uczestników treningu. Imponowała także umiejętność pogłębionej analizy oraz odważne wypowiadanie sądów, nieraz rozbieżnych, na temat istoty konfliktu, roli mediatora, odpowiedzialności oraz relacji wzajemnych uczestników życia szkolnego. Trenerzy przeprowadzili kilka warsztatów dzięki którym w przystępny i klarowny sposób przybliżyli istotę mediacji i zjawiska konfliktów szkolnych, wskazując na metody i sposoby ich rozwiązywania. Polska ekspertka projektu zaprezentowała własne doświadczenia dot. omawianych tematów, podkreślając wagę korzystania z innowacyjnych metod w radzeniu sobie z konfliktami, takimi jak np. mediacja rówieśnicza. Analizy i porównania wskazywały na wiele problemów będących wspólnymi dla polskich i ukraińskich szkół, co jedynie potwierdzało konieczność wymiany doświadczeń. Każdy dzień szkoleniowy kończyliśmy ewaluacją, wręczeniem certyfikatów uczestnictwa w treningu oraz przekazaniem skromnych upominków z Gdańska, które, mamy nadzieję, zachęcą ukraińskich partnerów do odwiedzenia Polski oraz bliższego przyjrzenia się jej osiągnięciom w zakresie problematyki praw człowieka i mediacji szkolnej. Spotkanie podsumowujące projekt, które odbyło się w Ługańsku 28 września pokazało jak duże zainteresowanie wywołują tematy mediacji i praw człowieka w szkole.

Warsztaty w Siewierodoniecku
Warsztaty w Siewierodoniecku

Pośród ponad 50 szkół Ługańska, zaproszenie przyjęła połowa wszystkich szkół. Byli to uczniowie, którzy wykazali się największą aktynowością podczas warsztatów, a także dyrektorzy, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni. W trakcie spotkania zostały omówione efekty warsztatów/szkleń jak i możliwości dalszej współpracy. W oparciu o analizę wstępnych rezultatów projektu, sporządzona została lista szkół, które będą zaproszone do udziału w szkoleniach na temat mediacji i praw człowieka w kolejnych projektach DMK na polu edukacji obywatelskiej w Ukrainie.

Przeprowadzone warsztaty/treningi bezpośrednio przyczyniły się do zwiększenia o 100 procent wiedzy w zakresie mediacji i praw człowieka w życiu szkolnym u ponad 100 uczestników projektu – nauczycieli i uczniów z trzech szkół średnich w obwodzie ługańskim – wzmacniając postawy obywatelskie i demokratyczne w regionie.

Sofiia Useinova, koordynatorka projektu

Projekt Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo jest realizowany dzięki dotacji Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” w ramach programu grantowego Wsparcie Demokracji 2012.

stopka_PL