Zakończył się workcamp

Zakończył się drugi polsko-niemiecki workcamp. W dniach 11-24 lipca blisko trzydziestu młodych Polaków i Niemców remontowało i wykonywało prace demontażowo- porządkowe na terenie byłej Forsterówki. Podczas dwutygodniowych prac zdemontowano starą armaturę sanitarną, ściany działowe oraz podwieszane sufity. Zdjęto również przegniłe parkiety i wykładziny. Uporządkowano ścianę łącznikową oraz teren posesji. Młodzi ludzi przyjechali do Sobieszewa, do dawnej Forsterówki, pracować na rzecz nowego projektu Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana Kolbe w Gdańsku pod nazwą Wyspa św. Franciszka.
Przed rokiem gmina Gdańsk przekazała Franciszkanom tereny należące przed wojną do Albera Forstera. W przyszłości to miejsce służyć będzie międzynarodowemu i międzyreligijnemu pojednaniu.

Partnerami projektu są organizacja WaBeQ z Bremy oraz Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Inżynierów Polskich w Słupsku. Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

O przedsięwzięciu można było dowiedzieć się z licznych relacji medialnych:

Jakub Garsta