Zakończył się V Asyż w Gdańsku

Po raz piąty przedstawiciele kościołów chrześcijańskich wspólnie z wyznawcami judaizmu i muzułmanami modlili się o pokój pod symbolicznym namiotem na dziedzińcu franciszkańskiego kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku. Inspiracją do corocznych międzyreligijnych spotkań modlitewnych było zaproszenie liderów religijnych z całego świata do włoskiego Asyżu w dniu 27 X 1986 r. przez papieża Jana Pawła II. Na tegoroczny gdański program poza modlitwą złożyły się dodatkowo spotkania z młodzieżą, koncert franciszkańskiej formacji muzycznej Taukers, zwój pojednania i marsz pokoju, w którym uczestnicy przeszli ulicami Gdańska do Dworu Artusa na forum jedności zatytułowane „Solidarność w chrześcijaństwie, islamie i judaizmie”.
Namiot wypełniony po ostatnie miejsce. Przed modlitwą swój repertuar zaprezentował zespół Taukers, którego założycielem i liderem jest franciszkanin o. Mateusz Stachowski. Refleksyjne i melodyjne utwory stały się swoistym preludium do części modlitewnej. Przybyłych przywitali w imieniu organizatorów o. Roman Zioła, dyrektor Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego, imam Hani Hraish z Gminy Muzułmańskiej i Jakub Szadaj, przewodniczący Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego w Gdańsku. Otwierając „Asyż…” o. Tomasz Jank, rektor świątyni wspomniał wydarzenie sprzed dwudziestu czterech lat z Asyżu, które miejscowi franciszkanie traktują jako część własnego dziedzictwa przeniesionego do Gdańska. „Każdego roku zapraszamy tych, którzy wierzą w Boga i zwracają się do Boga o dar pokoju i pojednania. Spotykamy się po raz piąty w tym miejscu zaproszeni w sposób szczególny przez Świętego Franciszka i nieodżałowanego Jana Pawła II, aby modlić się i pochylać nad dziedzictwem zwanym pokojem i pojednaniem” – powiedział franciszkanin. Następnie przedstawiciele kościołów i gmin religijnych wznieśli swoje modlitwy.

. Jako pierwszy głos zabrał bp Ryszard Kasyna, sufragan archidiecezji gdańskiej podkreślając, że katolicy modlą się podczas każdej mszy św., aby Kościół był ostoją pokoju. „Usłysz nasz głos, wlej w nasze serce i w serca wszystkich ludzi, mądrość pokoju, siłę sprawiedliwości, solidarność i radość przyjaźni”. Następnie ks. Doroteusz Jóźwik z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego po polsku i w języku cerkiewnosłowiańskim modlił się słowami „Daj pokój Twemu światu, Kościołom Twoim, kapłanom, władzom naszym i wojsku Chrystusa miłującemu i całemu ludowi Twemu”. Duchowny z kościoła polskokatolickiego, ks. Rafał Michalak modlił się o pokój, „jakiego świat dać nie może”, prosząc Pana, aby „czasy w których żyjemy były spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół”. Jednym z imion Pana Boga jest Pokój – mówił imam Hani Hraish. Apelował o szczerą modlitwę w tej intencji. Podkreślił, że dzień, w którym wspólnie spotykają się muzułmanie z chrześcijanami i żydami jest niezwykłym wydarzeniem. Po polsku, hebrajsku i w jidysz modlili się wyznawcy judaizmu. O pokój na ziemi zwracał się do Boga Abrahama Jakub Skrzypczak reprezentujący Gminy Wyznania Mojżeszowego w RP. Odśpiewaną po hebrajsku modlitwę zakończył pieśnią zapowiadającą zejście Mesjasza, kantor gdańskiej Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego w Gdańsku. O swojej modlitewnej łączności zapewnili także niemogący osobiście uczestniczyć: ks. mitrat Józef Ulicki z Kościoła Greckokatolickiego, pastor Marek Adamczyk z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i ks. Wawrzyniec Markowski z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego

Na zakończenie uroczystości gwardian klasztoru o. Piotr Pliszka wręczył gościom pamiątkowe kamienie z znakiem graficznym gdańskiego Asyżu, które przywiezione zostały specjalnie z miasta Św. Franciszka. Franciszkanom podziękował także prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Podkreślił, że w Gdańsku zaczęła się jedna z najstraszliwszych wojen na świecie, z drugiej strony w tym mieście narodził się ruch solidarności, ruch wolności. Zaznaczył, że pokój jest wartością podstawową i bezcenną. Odważną oprawę artystyczną – muzyczną zapewnił ceniony w Polsce i w Europie zespół jazzowy Piotr Baron Quintet Po modlitwie wszyscy udali się w Marszu Pokoju do Dworu Artusa. Kilkaset osób przemaszerowało ulicami Gdańska, z transparentami, flagami Asyżu…, świecami w dłoniach. Na czele pochodu szli duchowni różnych wyznań z prezydentem Gdańska. Po dotarciu do gmachu Muzeum Historycznego Miasta Gdańska odbyło się Forum Jedności zatytułowane „Solidarność w chrześcijaństwie, islamie i judaizmie”. Poprowadził je ceniony dziennikarz red. Adam Hlebowicz, dyrektor generalny Radia Plus. W panelu dyskusyjnym głos zabrali imam Hani Hraish, reprezentujący społeczność muzułmańską, Jakub Skrzypczak, absolwent Jesziwy w Jerozolimie, reprezentujący wyznawców judaizmu oraz franciszkanin o. Roman Zioła, dyrektor DMK.

Rozpoczynając rozmowę imam nakreślił filary na jakich opiera się religia islamu, podkreślając znaczenie pomocy ubogim, dzielenia się bogactwem, obowiązkowej jałmużny. Zaznaczył, że te elementy są niczym innym jak wyrazem solidarności. Nawiązał też do własnej historii wspominając, jak przed 28 laty przyjechał na studia do walczącej z komunizmem Polski. Jego wyjazd i studia były także efektem solidarności międzynarodowej. Jakub Skrzypczak przyznał, że po słowach imama niewiele będzie mógł uzupełnić jeśli idzie o to czym powinien kierować się mając na uwadze „solidarność” wierzący wyznawca judaizmu. Przywołał też wydarzenia z historii, kiedy to w średniowieczu muzułmanie udzielali schronienia prześladowanym w Europie Żydom. Przykładów solidarności padało wiele. Prelegent podkreśli, że mówienie o wojnach religijnych też jest wielką hipokryzją, gdyż to powodem wojen nigdy nie była religia, a jedynie ambicje władców i polityków. Ojciec Roman podzielił się refleksją ze spotkań z młodymi muzułmanami, prawosławnymi, katolikami i ewangelikami, którzy uczestniczyli w międzynarodowym seminarium pn „Prawa człowieka na wojnie”. Głos młodego pokolenia nie pozostawiał żadnych wątpliwości, że każdy z nas musi coś zrobić dla pokoju. Nie można tych kwestii pozostawiać samym politykom. Podsumowując dyskusję redaktor A. Hlebowicz zaznaczył, że wszystko co zostało wypowiedziane w tej sali uzmysłowiło nam jak jesteśmy blisko siebie pomimo różnic i jak ważna jest solidarność, która właśnie w tym mieście została przed trzydziestoma laty wywalczona.
„Franciszkańska Wyspa Pojednania”. Cenną inicjatywą towarzyszącą tegorocznemu Asyżowi była „Franciszkańska Wyspa Pojednania”. Na wyłożonym zwoju papieru każdy mógł napisać swoją prośbę, modlitwę, intencję, słowa przeprosin, prośbę o wybaczenie.

Jako pierwszy w dniu 22 października br. swój wpis złożył Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. Pomysłowi patronował Lech Wałęsa, laureat pokojowej nagrody Nobla. Skierował on z tej okazji apel do wszystkich pomorskich mediów o włączenie się do projektu. Poprosił o jedność z wiarą, że poprzez „Wyspę Pojednania” media pokażą, że w Gdańsku można rozmawiać ponad podziałami i dadzą Społeczeństwu pozytywny impuls do dialogu. Zapisane intencje na zwoju zostaną przewiezione do nowo powstającej siedziby Domu Pojednania i Spotkań na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. W czasie trwania akcji potrzebujący mogli skorzystać ze spotkania i rozmowy z kapłanem oraz psychologiem. Na facebooku powstał profil „Wyspa Pojednania”. Ogłoszono także konkurs dla młodzieży na hasło pojednania.
Spotkania młodych. Tegoroczny „Asyż w Gdańsku” poprzedziły dwa bardzo ważne wydarzenia z udziałem młodzieży. Pierwszym z nich było dwutygodniowe międzynarodowe seminarium z udziałem młodzieży z Niemiec, Turcji, Ukrainy i Polski. Odbywało się ono w Berlinie i w Gdańsku. W tygodniu gdańskiego Asyża młodzież debatowała i pracowała podczas warsztatów nad „Prawami człowieka w czasie wojny”. Szczególnie ważne były toczące się konflikty zbrojne z udziałem Europejczyków w Iraku i Afganistan. Efektem prac była inscenizacja teatralna i klipy filmowe. Na zakończenie młodzi ludzie zaprosili do wspólnej modlitwy o pokój i pojednania duchownych z Kościołów Katolickiego i Prawosławnego oraz miejscowego imama z Gminy Muzułmańskiej w Gdańsku. W dniu poprzedzającym Modlitwę o Pokój (26.10.10) w Liceum Ogólnokształcącym Nr 2 w Gdańsku-Wrzeszczu odbyło się jednodniowe seminarium pn „Solidarny wobec drugiego”. Poprowadzili je franciszkanie o. Roman Zioła, dyrektor DMK i o. Mateusz Stachowski przy współudziale przewodniczącego Niezależnej Gminy Żydowskiej, Jakuba Szadaja i imam Haniego Hraish’a z Gminy Muzułmańskiej w Gdańsku.

asyz2010_003

Organizatorzy i Partnerzy. Tak jak latach ubiegłych Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego, Franciszkanie (OFMConv.) w Gdańsku projekt przeprowadzilł wspólnie z Gminą Muzułmańską w Gdańsku i Niezależną Gminą Wyznania Mojżeszowego w Gdańsku. Organizatorzy szczególne podziękowania kierują do partnerów przedsięwzięcia, tj.: Radia Plus, Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów, Oficyny JPII oraz Gości Niedzielnego, Echa Miasta, Dziennika Bałtyckiego, NaszeMiasto.pl, Radia Gdańsk, Radia Niepokalanów, portalu Wrota Pomorza, Franciszkanie.tv, Franciszkanie.pl, Trójmiasto.pl, Pomorskich Mediów – uczestników projektu „Wyspa Pojednania”, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Dziękowano także szczególnie patronom honorowym: Bogdanowi Zdrojewskiemu – Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mieczysławowi Strukowi – Marszałkowi Województwa Pomorskiego, arcybiskupowi S. Leszekowi Głodziowi – Metropolicie Gdańskiemu, o. Marco Tasce – Ministrowi Generalnemu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Rzymi i panu prezydentowi Lechowi Wałęsie, laureatowi pokojowej nagrody Nobla. Organizatorzy podziękowali również mecenasom: Urzędowi Miejskiemu w Gdańsku – Biurze Prezydenta ds. Kultury, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego, Nadbałtyckiemu Centrum Kultury, Gdańskiemu Archipelagowi Kultury i Międzynarodowym Targom Gdańskim

Arkadiusz Goliński

Poniżej film przygotowany przez o. Mateusza Stachowskiego.

Film z V Asyżu Gdańsku