Zakończony VIII Asyż w Gdańsku

Spotkanie Asyż w Gdańsku – zorganizowane już po raz ósmy przez Dom Pojednania i Spotkań oraz Gdańskich Franciszkanów wraz z Gmina Żydowską i Wspólnotą Muzułmańską – odbyło się 25 października w starym prezbiterium kościoła św. Trójcy w Gdańsku. Tradycja dialogu przedstawicieli różnych religii oraz wspólnej modlitwy o pokój nabrała szczególnego znaczenia w kontekście ataku na wolność wyznania, jaką było podpalenie gdańskiego meczetu.

Tematem tegorocznej edycji Asyża w Gdańsku było Wychowanie dla pokoju. Pytanie, czy wspólnoty religijne prowadzą nowe pokolenia do mentalności i ducha pokoju, brzmiało szczególnie wyraziście wobec powtarzających się sytuacji napięć i konfliktów związanych także z tożsamością duchową i religijną. Podczas wspólnej modlitwy odczytano wersety z Tory, Koranu oraz Ewangelii wskazujące na duchowość pokoju i braterstwa. Zarówno w modlitwie, jak i w czasie rozmowy przy wspólnym stole, centralnym zagadnieniem było przykazanie miłości Boga i bliźniego – obecne w każdej z trzech tradycji duchowych.

Symbolicznym gestem jedności i braterstwa było dzielenie się powszednim chlebem, przygotowanym na tę okazję specjalnie przez gdańskich piekarzy. Gestem solidarności była także zbiórka pieniędzy na usunięcie szkód w meczecie. O oprawę muzyczną spotkania zadbali Magdalena Moszew oraz studenci Gdańskiej Akademii Muzycznej.

Obecni byli przedstawiciele trzech wielkich religii monoteistycznych i wyznań chrześcijańskich oraz przedstawiciele świata polityki. Wśród reprezentantów wspólnot religijnych obecny był ks. bp. Marcin Hinz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Jakub Szadaj z Gminy Żydowskiej oraz imam Hani Hraish ze wspólnoty Muzułmańskiej. Na spotkaniu gościli też Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku Annette Klein, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Maciej Lisicki oraz Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Hanna Zych-Cisoń. Przybyli ponadto mieszkańcy trójmiasta, studenci gromadzący się we franciszkańskim duszpasterstwie akademickim oraz młodzież z Kwidzyna i Lęborka.

W imieniu organizatorów spotkania wyrażamy wdzięczność wobec wszystkich, którzy pomogli w jego przygotowaniu oraz wsparli naszą akcję pomocy dla wspólnoty muzułmańskiej. Następny Asyż w Gdańsku już za rok.

 

Wideo: Wspólne zapalenie świecy

 

Galeria zdjęć