Zaczęło się w Gdańsku…

W dniach 29 maja -4 czerwca w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku ma miejsce kolejne polsko-niemieckie spotkanie młodzieży. W projekcie dofinansowywanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży bierze udział 30 uczestników ze szkół w Białymstoku i niemieckim Neuss.

 

Wymiana obu szkół prowadzona jest od wielu lat i istnieje w ramach partnerstwa miejskiego Oleśnica- Warendorf. Pomysł, aby wymianę zrealizować w Gdańsku powstał podczas jednego z seminarium dla nauczycieli „Zaczęło się w Gdańsku” w 2012 roku, w którym uczestniczyli nauczyciele obu szkół. Wspólnie z koordynatorami DMK- Agnieszką Błaszczak i Jakubem Garstą przygotowano program. Podczas niego młodzież z Polski i Niemiec nie tylko miała okazję się wzajemnie poznać i zintegrować, ale również odkrywała Gdańsk podczas rajdu terenowego, przeprowadzała wywiady uliczne. Tematem przewodnim była wspólna historia. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach historycznych prowadzonych przez trenerów Domu Pojednania i Spotkań: tworzyli oś czasu najważniejszych wydarzeń historycznych 1945-2015 z uwzględnieniem osobistych przeżyć, mieli okazję zapoznać się z filmem dokumentalnym dotyczącym historii ruchu wolnościowego w Polsce. Młodzi Niemcy i Polacy odwiedzą też wystawę w Europejskim Centrum Solidarności i odpowiedzą na pytanie „Co dla mnie oznacza solidarność?”. Oprócz tego młodzież wzięła udział w grze terenowej na Westerplatte, opracowała fikcyjne biografie. Jeden z wieczorów spędzony zostanie razem w Sopocie. Projekt zakończy ewaluacja i podsumowanie