„Zaczęło się od Solidarności”

Seminarium metodyczne dla nauczycieli z Polski i Niemiec

Właśnie zakończyło się w Domu Pojednania i Spotkań (DMK) w Gdańsku seminarium metodyczne z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej „Zaczęło się od Solidarności” (28 listopada-2 grudnia 2013 roku). W szkoleniu, które zorganizowaliśmy wspólnie z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (PNWM), uczestniczyli nauczyciele z polskich i niemieckich szkół partnerskich, które prowadzą wymianę uczniów. W ramach seminarium spotkali się z legendami Solidarności, Bogdanem Borusewiczem i Lechem Wałesą.

Podczas szkolenia uczestnicy poznali różne metody, które można wykorzystać podczas realizacji polsko-niemieckich spotkań młodzieży tematycznie związanych z najnowszą historią Europy. Dyskutowali między innymi o filmach i źródłach biograficznych jako metodach pracy z młodzieżą oraz brali udział w warsztatach organizowanych przez Małgorzatę Cebulską- Europejskie Centrum Solidarności (ECS). Pracując w grupach i wcielając się w rolę uczniów, poznali wystawę „Drogi do wolności”. Dwa warsztaty metodyczne (oś czasu i fikcyjne biografie) poprowadzili trenerzy i pedagodzy DMK- Agnieszka Błaszczak i Jakub Garsta.

Kolejną z prezentowanych podczas seminarium metod poznawania przeszłości były spotkania ze świadkami historii. O skuteczności tego sposobu przekazywania wiedzy uczestnicy przekonali się, spotykając się z historycznymi przywódcami Solidarności, Bogdanem Borusewiczem i Lechem Wałęsą, a także inżynierem Andrzejem Czerskim, byłym pracownikiem Stoczni Gdańskiej.
Podczas spotkań rozmawiano o strajku w sierpniu 1980 roku, ówczesnym społeczeństwie i roli Solidarności w tamtych czasach.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz opowiedział uczestnikom seminarium między innymi o tym, jaki wpływ na jego działalność polityczną miały lata młodości i spowodowany doniesieniem nauczyciela pobyt w więzieniu, który z chłopca uczynił mężczyznę.

Prezydent Lech Wałęsa, mówiąc o historii, zwrócił uwagę na aktualną sytuację w Europie, szczególnie na Ukrainie. Podkreślił również znaczenie Niemiec dla integracji europejskiej i przewodnią rolę
zachodniego sąsiada Polski w budowaniu stabilnych struktur europejskich.

Jakub Garsta

comment_0ZfUUwOJ7BrEtMcMq5v9TFlViVvw0EY0,wat400

comment_HNQYdLioDa6F85ZFlt8p4PHDUox4cfnA,wat400

IMG_1336

IMG_1346