„Zaczęło się od Solidarności” – seminarium metodyczne dla nauczycieli i organizatorów polsko-niemieckich wymian młodzieży

Zaczęło się od Solidarności

Seminarium metodyczne z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej dla nauczycieli i organizatorów polsko-niemieckich wymian młodzieży

Gdańsk, 29 lipca – 2 sierpnia 2019

Ulotka PL – pobierz         Ulotka DE – pobierz

Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego zaprasza Państwa serdecznie do udziału w seminarium: 

Zaczęło się od Solidarności

„Solidarność”, upadek Muru Berlińskiego, koniec PRL i NRD, dążenie do wolności, proces transformacji ustrojowej oraz najnowsza historia – jak wykorzystać te tematy jako element programu polsko-niemieckiej wymiany uczniów?

Czy warto poznawać i jak wspólnie, w polsko-niemieckiej grupie młodzieży, analizować przemiany ustrojowe, które dokonały się w Europie pod koniec XX wieku?

Podczas seminarium uczestnikom przedstawione zostaną metody pracy warsztatowej do wykorzystania podczas realizacji polsko-niemieckich projektów szkolnych. Omówione zostaną również najnowsze tematy z historii Polski, Niemiec i Europy.

Seminarium adresujemy w pierwszej kolejności do polskich i niemieckich nauczycieli ze szkół partnerskich, realizujących wspólne polsko-niemieckie programy.

Tematy i metody

 • Wiedza o faktach historycznych
 • Miejsca związane z transformacją ustrojową oraz oferta edukacyjna różnych instytucji – np. ECS
 • Warsztaty metodyczne o tematyce historycznej jako element polsko- niemieckiej wymiany młodzieży
 • Wskazówki metodyczne do realizacji własnych projektów
 • Praca nad wspólnym projektem
 • Czas na wymianę doświadczeń

Termin i miejsce

29 lipca – 2 sierpnia 2019 r.

Gdańsk – Dom Pojednania i Spotkań im. św. M. M. Kolbego (DMK), ul. Świętej Trójcy 4, 80-822, www.dmk.pl

Organizator

Dom Pojednania i Spotkań im. św. M.M. Kolbego (DMK)

Zgłoszenia

Zgłoszenia online przyjmujemy do dn. 15.05.2019 r.

Jeżeli z jednej szkoły zgłosi się więcej niż jedna osoba, prosimy o zaznaczenie, w jakiej kolejności miałby zostać dokonany wybór. W przypadku dużej liczby zgłoszeń będziemy zmuszeni ograniczyć liczbę uczestników z jednej szkoły.

Informację o przyjęciu na szkolenie lub odmowę otrzymają Państwo tylko i wyłącznie drogą mailową najpóźniej 17.05.2019 r. Dlatego konieczne jest podanie adresu mailowego na formularzu zgłoszenia.

WAŻNE!

W pierwszej kolejności uwzględniane będą zgłoszenia partnerstw polsko-niemieckich, czyli wtedy, gdy osoba ze szkoły partnerskiej także prześle swoje zgłoszenie.

Jeżeli pozostaną wolne miejsca, rozdysponujemy je pomiędzy osobami bez zgłoszonego partnera.

Uczestnicy

Maksymalnie po 12 osób z Polski i Niemiec, które chcą wzbogacić swoją wiedzę w polsko-niemieckiej wymianie szkolnej.

Koszty seminarium

150 PLN dla uczestników z Polski – obejmuje koszty zakwaterowania (w pok. 2-os. z łazienką na korytarzu), pełnego wyżywienia i programu.

Za dopłatą w wys. 80 PLN/noc istnieje (ograniczona) możliwość zakwaterowania w pokoju 1-os.

Koszty dojazdu polscy uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

Warunki uczestnictwa

Prosimy, aby na seminarium zgłaszały się jedynie te osoby, które mogą uczestniczyć we wszystkich punktach programu, od poniedziałku do piątku włącznie. Tak też prosimy zaplanować swoją podróż.

Wcześniejszy wyjazd lub późniejszy przyjazd skutkować będzie dodatkową opłatą w wysokości 200 PLN, którą Państwa obciążymy po szkoleniu. Ponadto zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydamy jedynie osobom, które pozostaną do końca szkolenia.

UWAGA: Program seminarium nie przewiduje czasu na zwiedzanie Gdańska. Mogą to Państwo uczynić we własnym zakresie przed lub po programie.

Prowadzący program

Wszystkim punktom programu towarzyszyć będą wyspecjalizowani referenci (np. z DMK)

Czego mogą Państwo od nas oczekiwać?

 • Kompetentnych i doświadczonych prowadzących.
 • Szanujemy różnice, moderujemy i prowadzimy projekt razem tam, gdzie tylko jest to możliwe.
 • Pracy w formie warsztatów a nie wykładów.
 • Umożliwiamy wypowiadanie się i dyskusje na podstawie Państwa pedagogicznych kompetencji i doświadczeń.
 • Możliwość zadawania trudnych pytań i mierzenia się z nimi pod okiem i przy wsparciu prowadzących.

Język

Nie wymagamy znajomości języka niemieckiego. Seminarium będzie tłumaczone symultanicznie.

 

Osoby kontaktowe w DMK:

Jakub Garsta (koordynacja@dmk.pl)

Andrzej Kizel (andreas@dmk.pl)

tel: +48 58 301 57 21

 

Wydarzenie jest organizowane przy wsparciu finansowym PNWM (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży)