Zaczęło się od Solidarności…

W Domu Pojednania i Spotkań (DMK) w Gdańsku trwa trzecia edycja seminarium metodycznego z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej „Zaczęło się od Solidarności” (3-8 sierpnia 2015 roku). W szkoleniu, które organizowane jest wspólnie z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (PNWM), uczestniczą nauczyciele z polskich i niemieckich szkół partnerskich, które prowadzą wymianę uczniów. Seminarium zostało w dniu 3 sierpnia uroczyście otwarte przez konsul generalną Republiki Federalnej Niemiec- Cornelię Pieper i Piotra Kwiatkowskiego z PNWM – Warszawa oraz o. Piotra Pliszkę – dyrektora DMK. W trakcie seminarium uczestnicy spotkają się również ze świadkami historii- Henryką Krzywonos- Strycharską i Lechem Wałesą.

Od 3 do 7 sierpnia nauczyciele wspólnie zastanawiają się, jak w ciekawy sposób przybliżać swoim uczniom najnowszą historię, a w szczególności rolę, jaką dla przemian w Europie odegrała polska Solidarność. Poznają tematy i metody pracy nad historią najnowszą z polsko-niemieckimi grupami młodzieży. Dr Ewa Fiuk przeprowadzi warsztaty filmowe, jak wykorzystać film jako narzędzie pracy z młodzieżą. Nauczyciele z Polski i Niemiec odwiedzą wystawę w Europejskim Centrum Solidarności poświęconą okresowi przełomu politycznego w Europie. Podczas trwania programu uczestnicy cały czas pracują w grupach i wcielają się w rolę uczniów.

Trzy warsztaty metodyczne przeprowadzają trenerzy i pedagodzy DMK- Agnieszka Błaszczak i Jakub Garsta. Pierwszą metodą pracy jest rajd terenowy i odkrywanie Gdańska śladami Solidarności. Kolejnym warsztatem jest oś czasu- zestawienie najważniejszych wydarzeń historycznych w historii Polski i Niemiec w okresie 1939-2015. Na koniec, w trzecim bloku warsztatowym uczestnicy tworzą fikcyjne biografie z wykorzystaniem poznanych wcześniej dat i faktów historycznych.

Kolejną z prezentowanych podczas seminarium metod poznawania przeszłości były spotkania ze świadkami historii. O skuteczności tego sposobu przekazywania wiedzy uczestnicy przekonają się, spotykając się z Henryką Krzywonos- Strycharską i prezydentem Lechem Wałęsą.

Podczas spotkań rozmawiać będziemy o strajku w sierpniu 1980 roku, ówczesnym społeczeństwie i roli Solidarności w tamtych czasach, a także o roli ruchu solidarnościowego dla zjednoczenia i aktualnej sytuacji w Europie.

Seminarium realizowane jest przy wsparciu niemieckiej Fundacji F.C. Flicka Dziękujemy bardzo za pomoc.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (niem. Deutsch-Polnisches Jugendwerk, DPJW) to organizacja międzynarodowa, która umożliwia młodym Polakom i Niemcom poznanie się i współpracę. Od prawie 25 lat inicjuje, dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie spotkania młodzieży, od wymiany uczniów przez projekty kulturalne czy historyczne po wydarzenia sportowe. Rocznie PNWM dotuje około 3000 projektów. Od początku istnienia organizacji dzięki jej wsparciu odbyło się ponad 65 tysięcy spotkań młodzieży, w których udział wzięło ponad 2,6 miliona uczestników. Za tymi spotkaniami stoi zaangażowanie tysięcy organizatorów: nauczycieli, opiekunów, animatorów kultury czy rodziców, którzy z polsko-niemieckim partnerstwem i wymianą młodzieży związali swoje życie.

Jakub Garsta