Z kolędą…

W dniu 7 stycznia br. w godzinach przedpołudniowych bracia franciszkanie z Gdańska w ramach corocznego kolędowania odwiedzili Dom św. Maksymiliana, miejsca pracy oraz przebywania uczestników programów. Odwiedzili także klasztor (Prowincjałat, Dom Reglowy) – pokoje braci, miejsca ich pracy i wspólnego przebywania. W tym roku kolędnikom przewodniczył o. Kazimierz Trzciński.
Rytuał powtarzany jest corocznie. Podczas wizyty, wspólnej modlitwie towarzyszy poświęcenie i okadzenie pomieszczeń.