Wymiana polsko-niemiecka “Historia moimi oczami”/’’The history with my eyes” Polish-German exchange

Between 24.02.2018 and 03.03.2018 a Polish-German youth exchange project took place in our organization, DMK in Gdansk. The topic was the history, especially the historical relations between Poland and Germany after the second World War. A group of 24 teenagers (11 participants from Germany and 13 from Poland) came here to know deeply with his own eyes this part of his country’s history. Language animation and integration games, as integral part of this project,  were the beginning of each day. The visit to the museums, such as ESC (European Solidarity Center) or Museum of Second World War, were made in groups. The same thing happened for city games and museum tours. By creating Polish-German small groups the integration was facilitated and all of them learned to deal with a foreign language in different context. They made historical workshop too, creating a timeline all together and presented an historical character’s biography. Activities such billiards, a walk in Sopot and karaoke were created to make their stay in Gdansk enjoable and create new friendships.

The language of all these language activities, integration games and workshops was mainly English, even if at the beginning we used to translate the sentences in both languages. Within one week all the participants got more confident about their English skills and most part of the group got closer to each other, finding new friends from a different country and culture.

W dniach 24.02 – 3.03.2018 odbyła się w naszym Domu polsko-niemiecka wymiana młodzieży. Tematem była historia i relacje między Polską a Niemcami po II wojnie światowej. Grupa młodzieży, w tym 11 uczestników z Niemiec i 13 z Polski, spędziła ten czas poznając dogłębniej historię swojego kraju i własny, osobisty stosunek do niej. Animacje językowe i gry integracyjne, jako integralna część projektu, były dobrym początkiem każdego dnia. Wizyty w muzeach – m.in. w Europejskim Centrum Solidarności czy Muzeum II Wojny Światowej, a także gra miejska i wizyty w Domu Uphagena, Muzeum Bursztynu, odbywały się w mniejszych grupach złożonych z polskich i niemieckich uczestników – sprzyjało to większej integracji całej grupy i stwarzało okazję do zmierzenia się z obcym językiem w różnych kontekstach. Podczas warsztatów historycznych grupa zapoznała się z filmem „Od Solidarności do wolności”, stworzyła razem oś czasu pokazującą najważniejsze wydarzenia wspólnej historii oraz biografie.

Po zajęciach także był czas na integrację – wspólną grę w bilard, spacer po Sopocie, wieczór karaoke – po to, by czas spędzony w Gdańsku pozwolił też nawiązać nowe przyjaźnie.

Ponieważ językiem używanym najczęściej podczas wykonywania grupowych zadań i nieformalnych zajęć był angielski, pozwoliło to wszystkim uczestnikom poprawić pewność siebie w używaniu tego języka, stworzyć dobrą atmosferę w grupie i nawiązać dobre przyjaźnie, z ludźmi pochodzącymi z różnych krajów i kultur.