Wydaliśmy album „Kaszubi w biblijnej krainie”

W zabytkowym wnętrzu Prezbiterium franciszkańskiego Kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku odbyła się prezentacja albumu „Kaszubi w biblijnej krainie”(30.05.2012). Ważnym punktem spotkania, w którym wzięli udział pielgrzymi oraz członkowie i sympatycy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego był okolicznościowy wykład pani prof. Jadwigi Zieniukowej z Instytutu Slawistyki PAN nt „języka kaszubskiego w kaznodziejstwie i pielgrzymowaniu”. Uroczystość stała się doskonałą okazją do podsumowań oraz przypomnienia i refleksji związanych z historyczną jubileuszową pielgrzymką Kaszubów do Ziemi Świętej w 2010 r. Organizację pielgrzymki Zarządu Głównego ZKP wspierały franciszkańskie instytucje: Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego oraz Franciszkańskie Biuro Pielgrzymkowe „Patron-Travel”.
W imieniu franciszkanów gości przywitał dyrektor DMK o. Roman Zioła. Wśród przybyłych znaleźli się m.in.: prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Łukasz Grzędzicki, pani poseł Teresa Hoppe, dyrektor „Patron Travel” o. Zbigniew Swęd, o. Doroteusz Jóźwik, proboszcz prawosławnej parafii w Gdańsku, dyrektor Radia Plus red. Adam Hlebowicz, pan Jan Malek, radny miasta Pruszcza Gd., pani prof. Elżbieta Wrocławska oraz prelegentka – pani prof. Jadwiga Zieniukowa z Warszawy. Najszerzej, co nie dziwi, reprezentowani byli gospodarze miejsca – franciszkanie na czele z sekretarzem gdańskiej prowincji o. Leszkiem Łuczkaninem, delegatem prowincjała, o. Piotrem Pliszką, gwardianem i rektorem świątyni o. Tomaszem Jankiem. Spotkanie rozpoczęło się odmówieniem w języku kaszubskim „Ojcze nasz”.

Ważnym momentem było także wręczenie nagrody Funduszu Stypendialnego dla młodych dziennikarzy kaszubskich Marlenie Nadolskiej z Twojej Telewizji Morskiej. Nagrodę wręczyli pani Ewa Górska, przewodnicząca Kapituły Funduszu im. Izabeli Trojanowskiej i Łukasz Grzędzicki, prezes ZKP.

Na zakończenie części oficjalnej odśpiewano wspólnie „Kaszebską Królewą”, po czym wszyscy przeszli do DMK i zasiedli do wspólnego stołu.

Bogato ilustrowany fotografiami album zawiera informacje o odwiedzanych miejscach i reportaż Arkadiusza Golińskiego oraz treści wygłoszonych po kaszubsku kazań ks. dziekana Mariana Miotka. Historyczna już pielgrzymka Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego została przeprowadzona przy wsparciu organizacyjnym i logistycznym franciszkańskich instytucji: Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana i biura pielgrzymkowego „Patron-Travel”.

foto: o. Mateusz Stachowski