Wybrali błogosławieństwo – odrzucili przekleństwo!

W rekolekcjach na temat Błogosławieństwo i przekleństwo. „Życie i śmierć są w mocy języka” (Prz 18, 21), które odbyły się w weekend 17 – 19 stycznia 2014, wzięło udział 2o uczestników. Niektórzy przybyli z daleka, ze Sztokholmu, z Warszawy czy z Poznania. Silnie reprezentowany był też Lębork i Elbląg. Większość stanowiły uczestniczki z Trójmiasta, w różnym wieku – od studentek po uniwersytet trzeciego wieku – było też jednak kilku mężczyzn, dwaj mężowie i młodzieniec.

Błogosławimy Boga i dziękujemy Mu za każdego i każdą, których zaprosił do naszego Domu, by mogli się spotkać z Nim w Jego słowie, we wspólnocie Kościoła i doświadczyć uwalniającej mocy przebaczenia, mocy miłości miłosiernej, mocy zwycięstwa Chrystusa zmartwychwstałego nad wszelkim grzechem i złem, również nad przekleństwem – złorzeczeniem.

Pan działa wielkie rzeczy – uwielbiajmy Go!

Ufamy, że uczestnicy i uczestniczki – jak obiecali – podeślą swe świadectwa…

Oto i one, poniżej…

 

Rekolekcje: Błogosławieństwo czy przekleństwo, Życie czy śmierć

 

Rekolekcje: Błogosławieństwo czy przekleństwo, Życie czy śmierć

 

Rekolekcje: Błogosławieństwo czy przekleństwo, Życie czy śmierć

 

Przy stole agape
Przy stole agape

photo(2)