Wsparcie ukraińskich rodzin

Dom Pojednania i Spotkań podjął na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy działania mające na celu pomoc w ich integracji i adaptacji w nowym miejscu.

Oprócz schronienia w Domu Pojednania w Gdańsku oraz w Domu Brama Mazur w Ostródzie, rodziny z Ukrainy mogły również wziąć udział w intensywnym kursie języka polskiego. W oparciu o materiały językowe oraz autorskie lektorki dr Biancy Sadowskiej (Gdańsk) oraz p. Edmundy Księżopolskiej (Ostróda), uczestnicy zapoznali się z najważniejszymi zwrotami w naszym języku, które umożliwiły im poznanie go w stopniu komunikatywnym. Dodatkowo kurs umożliwił im poznanie i zrozumienie polskiej kultury, zwyczajów i tradycji.

Prowadzące zajęcia podkreśliły jak ważną rolę odgrywa komunikacja w języku kraju, w którym się przebywa. Ma ona bowiem szczególne znaczenie dla lepszej adaptacji i zrozumienia.

Kurs, który odbywał się w Domu Pojednania i Spotkań i w klasztorze franciszkanów w Ostródzie, sfinansowano z Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, zadanie „Wsparcie ukraińskich rodzin”.