Wolontariusze w 2017 – Karina i Francesco

W roku 2017 w ramach programu Erasmus+, akcji Mobilność młodzieży (poprzednio EVS – Europejski Wolontariat Studencki) w DMK gościło dwóch wolontariuszy. Od sierpnia 2016 do lipca 2017 gościła u nas wolontariuszka z Niemiec, Karina Zander, z ramienia organizacji Sozialer Friedensdienst Bremen, natomiast od października 2016 do października 2017 gościł u nas Francesco Pizzolo z Włoch, z organizacji Associazione Culturale Vicolocorto w Pesaro.

Podczas swojego pobytu wolontariusze pomagali we wszystkich sferach działalności DMK, ze szczególnym naciskiem na projekty wymian międzynarodowych realizowane we współpracy z Polsko-Niemiecka Współpracą Młodzieży (PNWM/DPJW, Deutsch-Polnisches Jugendwerk). Uczestniczyli we wszystkich etapach przygotowywania i przeprowadzania projektu, oraz jego ewaluacji. Największą pomocą było współorganizowanie zajęć terenowych dla młodzieży oraz gier integracyjnych i animacji językowych, i duża pomoc organizacyjna, także techniczna, dla koordynatorów projektów. Wolontariusze pomagali także w opracowywaniu danych dotyczących ewaluacji, oraz sprawozdań z działalności i fotorelacji z projektów. Poniżej zamieszczamy linki do niektórych projektów zrealizowanych przy udziale Kariny i Francesco.

Dla obojga, Kariny i Francesco, było to szansą zwiększenia swoich kompetencji i doświadczenia, a co za tym idzie podniesienia swoich kwalifikacji na rynku pracy. Prócz kompetencji twardych jak zdolności językowe, organizacyjne i analityczne, mieli także szansę na poszerzenie swoich umiejętności miękkich – pracy w grupie, współpracy z zespole programowym, komunikacji, umiejętności interpersonalnych, np. nawiązywania kontaktów i budowania relacji. Francesco po zakończeniu wolontariatu pozostał kontynuować studia i pracę w Polsce, a Karina po powrocie do Niemiec podjęła pracę w organizacji pozarządowej. Bardzo dziękujemy za wkład w naszą pracę i ufamy, że jest to wzajemne ubogacenie i doświadczenie zdobyte w DMK zostanie owocnie wykorzystane w przyszłości.