Wolontariat EVS na Ukrainie

Podolska Agencja Regionalnego Rozwoju założona została w grudniu 2006 r. z inicjatywy 4 organizacji pozarządowych winnickiego regionu. Głównym celem działania organizacji jest promocja stałego rozwoju społeczności lokalnych poprzez wdrażanie rozwiązań systemowych, jakie wzorowane są na najlepszych światowych praktykach.

Kluczowe kierunki działań organizacji:

  • rozwój sprawnego zarządzania (monitoring oraz wdrażanie) –
  • rozwój regionalny (praktyka tworzenia funkcjonujących modeli pilotowych) –
  • wolontariat –
  • edukacja dorosłych

W każdej z wymienionych sfer organizacja może pochwalić się konkretnymi rezultatami. Zwłaszcza w pierwszej ze sfer jest regionalnym liderem.  Od 2009 r. Podolska Agencja Regionalnego Rozwoju gości wolontariuszy (w ramach różnych programów). W 2013 r. organizacja otrzymała prawo przyjmowania i/lub wysyłania wolontariuszy na projekty długoterminowe oraz krótkoterminowe.  Z inicjatywy wolontariuszy powstało przy organizacji Europejskie Informacyjno-Edukacyjne Centrum w ramach którego wolontariuszy prowadzą szeroko rozumianą działalność edukacyjno-kulturalno-oświatową (lekcje języka polskiego z native speakerem, tzw. dyskusyjny klub języka polskiego, szkołę dziennikarstwa, zajmują się edukacją specjalną, prowadzą zajęcia z rękodzieła, malarstwa, fotografii itp).

 PARD1
Organizator: Podolska Agencja Regionalnego Rozwoju
Adres: ul. Chervonyh Partyzan 7, 21000 Winnica, woj. obwód winnicki
tel.: +38 0432 694432
Kontakt Koordynatora EVS z ramienia DMK
Mavile Ablaieva
tel: +48 609 113 117
mail: mavila@dmk.pl