Wizytacja w DMK

Rozpoczęła się wizytacja zakonna Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana w Gdańsku (6-9.03). Podczas rozmwowy z pracownikami minister prowincjalny o. Adam Kalinowski podkreślił, że DMK jest instytucją – dziełem specjalnym Prowincji, które zatrudnia największą ilość osób skupionych w jednym miejscu spośród wszystkich podmiotów będących w gestii zakonu. Ojciec Prowincjał zaznaczył, że jednym z celów wizytacji jest troska o pracowników i ich rodziny.
Pracownicy i współpracownicy DMK mieli okazję podzielić się również swoimi spostrzeżeniami nt pracy i planów zawodowych. Podczas spotkania obecny był także ekonom prowincji o. Wojciech Kulig. Ojcowie wizytatorzy zgodnie stwierdzili, że wielką wartością jest podjęcie projektu „Wyspy św. Franciszka”. Wszyscy byli zgodni, że ten cel powinien zostać zrealizowany, choć decyzje kluczowe w tym zakresie podejmie nowo wybrana kapituła, która zbierze się w maju br. Wizytacje kanoniczne odbywają się raz na cztery lata (czas kadencji).