Wir sind Hanse / Jesteśmy Hanzą

Spotkanie uczniów ze Stralsund i Lęborka

W dniach od 18-23 września 2017 Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku gościł uczestników projektu „Wir sind Hanse/Jesteśmy Hanzą”. W dniu przyjazdu uczestnicy brali udział w różnych grach integracyjnych takich jak Zip-Zap, Wanted, …, które kontynuowali w czasie całego spotkania. Po obiedzie udali się wspólnie na wieczorny spacer na gdańskie Stare Miasto.

We wtorek uczestnicy utrwalili sobie zdobyte na temat Starego Miasta informacje w formie gry miejskiej, a następnie grali w kręgle. W czasie wolnym po południu niektórzy z uczestników wspólnie kontynuowali odkrywanie miasta, po tym jak stworzyli plakaty na prezentację zatytułowane “Moja Europa”.
W środę grupa brała udział w kursie pierwszej pomocy oraz w warsztatach fotograficznych. W czwartek uczestnicy rozmawiali o znaczeniu solidarności a później oglądli film o ruchu Solidarność. Po obiedzie zwiedzali ECS. W piątek rano wszyscy pojechali do Lęborka, gdzie spędzili kolejne dwa dni spotkania. Tam, zwiedzali miasto i planowali kolejną część projektu, który będzie miał miejsce  w Niemczech.

Barbara Smułkowska

Meeting of the students form Stralsund and Lębork

In the days between 18th and 23rd September the DMK structure hosted the project „Wir sind Hanse/Jesteśmy Hanzą”. On the arrival day they took part in different integration games like Zip-Zap, Wanted, …, thing that they continued through the whole project. After dinner they had some free time and decided to go for a night walk in the old town of Gdansk.

On Tuesday the group improved in a funny way its knowledge of the town with a City rally and played bowling. During their free time in the afternoon some of the participants decided to continue exploring the old town after they completed the posters for the presentation „My Europe”.

On Wednesday the group took part in some workshops about First Aid and photo workshops. After lunch the group went to Sopot and made shopping on their way back.

On Thursday the group discussed about the meaning of solidarity and later watched the film about the movement of Solidarność. After lunch the group went to ECS.

On Friday morning the group left for going to Lębork and spent there the two following days. There, they visited the town and planned the next part of the project that will take part in Germany.

Francesco Pizzolo