Wernisaż wystawy fotograficznej „Razem osiągniemy więcej”

W Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku zakończył się polsko- niemiecki projekt modelowy „Razem osiągniemy więcej”*. Głównym elementem były warsztaty fotograficzne, które wieńczył wernisaż prac uczestników. Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 8 kwietnia w Galerii WL4**.
Podczas wernisażu każdy z uczestników z Polski i Niemiec zaprezentował jedną, wybraną przez siebie fotografię stworzoną podczas warsztatów w Gdańsku prowadzonych przez fotografkę i artystkę Mariolę Balińską.
Ostatni wieczór uczestnicy poświęcili na wspólne gotowanie: przyrządzano autorską pizzę. W sumie polsko-niemieccy „kucharze” przygotowali i zaserwowali 24 pizze, których smak i jakość docenili zaproszeni po wernisażu goście.
Po zakończeniu programu wystawa zostanie zaprezentowana w dwóch miejscach w Braniewie: w Braniewskim Centrum Kultury oraz szkole uczestniczącej w projekcie, a następnie w Wiesbaden (Niemcy).
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Projekty modelowe „Razem osiągniemy więcej” są dofinansowane z Funduszu Innowacyjnego Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży oraz ze środków Fundacji F.C. Flicka.
Partnerami DMK i Haus am Maiberg w Heppenheim były szkoły: Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie, Siemens-Schule i Wilhelm-Leuschner-Schule w Wiesbaden.
Projekt modelowy „Razem osiągniemy więcej” był prowadzony przez trenerów i koordynatorów DMK Agnieszkę Błaszczak i Jakuba Garstę.
* W ramach projektu „Razem osiągniemy więcej” w polskich i niemieckich placówkach kształceniowych odbywają się spotkania, w których bierze udział polska i niemiecka młodzież szkolna. Grupą docelową są te typy szkół, które rzadziej biorą udział w wymianie (np. niemieckie Real-, Haupt- i Sonderschulen). Młodzi ludzie będą mieli możliwość spotkania się oraz zdobycia często pierwszych międzynarodowych doświadczeń. Zespoły prowadzących, złożone z pedagogów z placówek edukacyjnych oraz szkół, podzielą się zadaniami obejmującymi przygotowanie i przeprowadzenie tych spotkań. Wspólnie wypracowane i wypróbowane moduły (tematy, programy, rozwiązania organizacyjne, metody) zostaną zebrane i udokumentowane, aby w przyszłości ułatwiać dostęp do wymiany międzynarodowej uczniom, rodzicom i nauczycielom różnych typów szkół.
** WL4 to MIEJSCE SZTUKI powołane z inicjatywy artystów. Powstały tu autorskie pracownie, miejsca prób dla muzyków i grup teatralnych oraz GALERIA WL4, gdzie oprócz wystaw odbywać się będą koncerty i spektakle. Szczegółowe informacje na temat Galerii WL4 znajdą Państwo na stronie: http://wl4.pl

IMG_5845 IMG_5846 IMG_5847 IMG_5848 IMG_5849 IMG_5851 IMG_5852 IMG_5853 IMG_5854 IMG_5857 IMG_5858 IMG_5859 IMG_5860 IMG_5862 IMG_5863 IMG_5864 IMG_5865 IMG_5866 IMG_5867 IMG_5868 IMG_5869 IMG_5870 IMG_5873 IMG_5874 IMG_5875 IMG_5878