Warsztaty w ramach Asyża w Gdańsku

W piątek 16 listopada br. odbyły się zorganiozowane przez Dom Pojednania i Spotkań warsztaty dla młodzieży poświęcone kwestii szacunku wobec wartości ludzkiego życia w trzech wielkich religiach monoteistycznych: chrześcijaństwie, judaizmie i islamie. W warsztatach wzięła udział trzydziestoosobowa grupa młodzieży z II LO w Gdańsku – wraz z dyrektorem szkoły Waldemarem Nocnym – oraz 15 osobowa grupa uczestników odbywających się w tym samym czasie w DMK polsko-niemieckich warsztatów fotograficznych.

Celem spotkania było kształtowanie postawy wspólnej solidarnej troski i szacunku wobec wartości życia, oraz rozwój świadomości własnych postaw moralnych i religijnych w spotkaniu z odmiennymi sposobami przeżywania i wartościowania.

W planie warsztatów, poza spotkaniem z przedstawicielami trzech religii oraz zwiedzaniem miejsc modlitwy, znalazła się także dyskusja w grupach tematycznych, dająca możliwość bliższego zapoznania się z tradycjami kulturowymi, religijnymi oraz moralnymi trzech religii. Wspólnotę Żydowską reprezentowała Regina Stróżyk z Gdańskiej Gminy Reformowanej, wspólnotę Muzułmańską – Mavile Ablaieva, pochodząca z Krymu i odbywająca staż w Domu św. Maksymiliana, Chrześcijaństwo reprezentował franciszkanin o. Robert Zbierański również pracujący na co dzień w DMK.

Kształtowanie postawy wspólnej solidarnej troski i szacunku wobec wartości życia oraz dialog międzyreligijny znalazł symboliczne dopełnienie we wspólnej modlitwie na gdańskim Cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy – miejscu upamiętniającym osoby pochodzące z różnych narodów, religii i kultur, pochowane w miejscach dziś już zniszczonych lub zapomnianych.

Sonia Useinov na konferencji w Niemczech

W ramach warsztatów odbyła się także wystawa fotografii przygotowana przez uczestników programu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży i zatytułowana „Człowiek wobec fenomenu życia”. Wystawa ulokowana w pięknym surowum wnętrzu gotyckiego kościoła Świętej Trójcy spotkała się z dobrym przyjęciem zarówno uczestników spotkania, jak i osób odwiedzających franciszkańską świątynię.

Zarząd Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Malsymiliana składa serdeczne podziękowania zaprzyjaźnionym wspólnotom i instytucjom, które umożliwiły realizację programu: Gdańskiej Reformowanej Gminie Żydowskiej, Gdańskiej Wspólnocie Muzułmańskiej, Klasztorowi Franciszkanów w Gdańsku, Dyrekcji gdańskiego II LO oraz Urzędowi Miasta Gdańska.

Robert Zbierański OFMConv