Rozpoczęliśmy warsztaty w Ługańsku

 

W Ługańsku na Ukrainie rozpoczęły się warsztaty edukacyjne dotyczące mediacji szkolnej i wychowania demokratycznego młodzieży. Projekt Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo w obwodzie ługańskim realizowany jest przez Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku dzięki wsparciu Polskiej Fundacj Solidarności Międzynarodowej w ramach programu grantowego Wsparcie Demokracji 2012.

W dniu 24 wrzesnia br. kulkuosobowa grupa ekspertów z Polski i Ukrainy spotkała się w celu dopięcia ostatnich szczegółów nadchodzących warsztatów z zakresu mediacji i praw człowieka, które w dniach 25 – 28 września odbywać się będą w czterech miastach obwodu: Antracyt (25.09), Łutugino (26.09), Siewierodonieck (27.09) i Ługańsk (trening i seminarium podsumowujące w dniu 28.09).

Za nami pierwszy z jednodniowych treningów w stutysięcznym Antracycie, przemyslowym mieście o prawach powiatu odległym o sto kilometrów od stolicy regionu. Udział w treningu zorganizowanym w lokalnym gimnazjum nr 1 wzięło ponad 25 uczniów w wieku 15-17 lat oraz 7 nauczycieli, których interesowała edukacja w zakresie mediacji i praw człowieka, jako element demokratycznego wychowania młodziezy. Trwające ponad 4 godzniy zajęcia poprowadzili doświadczeni trenerzy – z Gdańska dr Aleksandra Lewandowska (psycholożka z Uniwersytetu Gdańskiego), z Ługańska – Olga Datsko (psycholożka, mediatorka i trenerka), Margarita Sawkowa (psycholożka pracująca w strukturach MSW Ukrainy) oraz Mariia Jasinowskaja, doświadczona trenerka z Charkowa, absolwentka programów edukacyjnych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Dzisiejsze spotkanie przyniosło wiele ciekawych rezeltatów. Miłym akcentem intensywnych zajęć stało się żywe i nieudawane zainteresowanie tematem wsród uczestników treninu. Imponowała także umiejętność poglębionej analizy oraz odważne wypowiadanie sądów, nieraz rozbieżnych, na temat istoty konfliktu, roli mediatora, odpowiedzialności oraz relacji wzajemnych uczestników życia szkolnego. Trenerzy przeprowadzili kilka warsztatów dzięki którym w przystępny i klarowny sposób przybliżyli istotę mediacji i zjawiska konfliktów szkolnych, wskazując na metody i sposoby ich rozwiązywania. Polska ekspertka projektu zaprezentowała własne doświadczenia dot. omawianych tematów, podkreślając wagę korzystania z innowacyjnych metod w radzeniu sobie z konfliktami, takimi jak np. mediacja rówiesnicza. Analizy i porównania wskazywały na wiele problemów będących wspólnymi dla polskich i ukraińskich szkół, co jedynie potwierdzało konieczność wymiany doświadczeń. Dzień zakończyliśmy ewaluacją i przekazaniem skromnych upominków z Gdańska, które, mamy nadzieję, zachęcą ukraińskich partnerów do odwiedzenia Polski oraz bliższego przyjrzenia się jej osiągnięciom w zakresie problematyki praw człowieka i mediacji szkolnej.

 SDC10350          SDC10391

Jutro kolejny dzień pracy, który spędzimy w jednej ze szkół średnich w Łutugino, następnej przemysłowej miejscowości obwodu ługańskiego, dotkniętej głębokim kryzysem społeznym i ekonomicznym. Liczymy, że kolejne treningi przyniosą równie zadowalające rezultaty jak poprzednie, a przede wszystkim przyczynią się do zwiększenia wiedzy u lokalnych społeczności na temat zapobiegania i rozwiąziwania konfliktów oraz wzmocnią postawy obywatelskie i demokratyczne w regionie.

Sofiia Useinova, koordynatorka projektu, Ługańsk 25.09.2012 r.

Projekt Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo jest realizowany dzięki dotacji Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” w ramach programu grantowego Wsparcie Demokracji 2012.

stopka_PL