Warsztaty medialne dla franciszkanów

W dniach 6-7 listopada odbyły się II Warsztaty Medialne dla Franciszkanów z gdańskiej prowincji. Zorganizowane zostały przez Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego we współpracy z Komisją ds. Społecznego Przekazu Zakonu Braci Mniejszych Kowentualnych w Gdańsku. Franciszkanie poznawali m.in. techniki skutecznego przekonywania oraz unikania możliwości manipulacji wypowiedzi. Każdy z uczestników miał okazję również poprowadzić „konferencję prasową” i odpowiadać na „trudne pytania”.

Seminarium poprowadzone zostało przez doświadczonych dziennikarzy: Patrycję Michońską-Dynek i Sławomira Dynek z Warszawy. Tematyka warsztatów obejmowała takie zagadnienia jak: walka ze stresem i tremą przed wystąpieniem w mediach, rodzaje wypowiedzi radiowych i telewizyjnych, wykorzystanie wypowiedzi w różnych formach dziennikarskich (radio, tv, prasa, internet), przygotowanie do audycji radiowej i telewizyjnej, skuteczne przekonywanie oraz unikanie możliwości manipulacji wypowiedzi, nawiązanie i utrzymywanie współpracy z dziennikarzami, organizacja konferencji i spotkań prasowych. Istotnym elementem było też przygotowanie strategii promocyjnej organizowanych wydarzeń oraz komunikatów prasowych.

Czytaj też na stronie internetowej Prowincji Braci Mniejszych Konwentualnych w Gdańsku.