W drodze na Krym

Grupa młodzieży wspólnie z pedagogami i trenerami DMK wyruszyła na Krym. W dniach od 23 do 28 października 2008 r. będą realizować ostatni etap prac nad projektem budowy radia internetowego dla młodzieży krymsko-tatarskiej. Efekty prac można śledzić na stronie www.radioqirim.net . Dziesięcio-osobowej grupie towarzyszą również samorządowcy z Żukowa, którzy pragną podjąć współpracę z rejonem Dżankoj. Projekt budowy radia internetowego i współpracy szkół współfinasowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.