W Domu św. Maksymiliana Kolbego zakończył się program Study Tours to Poland

Program STUDY TOURS TO POLAND jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i trwa od 2004 roku. Obecnie koordynacją wizyt studyjnych zajmują się dwie polskie organizacje – wrocławskie Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i olsztyńska Fundacja BORUSSIA. Wizyty realizowane są w dwóch edycjach rocznych – wiosennej i jesiennej – we współpracy z operatorami regionalnymi, jednym z najbardziej doświadczonych z których jest Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Kolbego. To operatorzy odpowiedzialni są za przygotowanie i zrealizowanie programów wizyt. W każdej edycji do różnych polskich miast przyjeżdża średnio 7-10 grup studentów z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, to jest plus minus 100 osób. 

Wizyty Study Tours to Poland służą poznaniu Polski i wymianie doświadczeń w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowania państwa prawa, wzmacniania społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich. 

W wiosennej turze DMK podjęło współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, dzięki której możemy zapewnić naszym gościom więcej aktywności, atrakcji i pozytywnych doświadczeń, jednym słowem – rozbudować program o dodatkowe ciekawe elementy.